Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống HTX Việt Nam

08:04, 11/04/2016

Ngày 8-4-2016, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức kỷ niệm 70 năm phong trào HTX (11-4-1946  - 11-4-2016) và trao giải Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012. Đến dự có các đồng chí: Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh qua các thời kỳ và hơn 100 đại biểu tiêu biểu là thành viên của Liên minh HTX tỉnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng, phát triển HTX và những đóng góp của kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác đối với đất nước; khơi dậy lòng tự hào của cán bộ thành viên, người lao động trong khu vực HTX và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; khẳng định quyết tâm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX theo đường lối của Đảng. Ngày 11-4-1946, trong bức thư gửi điền chủ nông gia Việt Nam, Bác đã kêu gọi các tầng lớp trí thức, điền chủ và nhân dân chung vốn góp sức, lập nên HTX Nông nghiệp. Sau lời kêu gọi của Người, hàng loạt cơ sở kinh tế hợp tác (lúc đó gọi là tổ đổi công, tổ vần công) được hình thành. Để ghi lại dấu ấn lịch sử của phong trào HTX Việt Nam, ngày 27-7-2011, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1268/QĐ-TTg công nhận  ngày 11-4 hằng năm là Ngày HTX Việt Nam. Trải qua các thời kỳ của cách mạng, khu vực kinh tế hợp tác, HTX luôn có những đóng góp quan trọng vào công cuộc giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước. Kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX tiếp tục được củng cố, đổi mới, vượt qua gian khó chuyển đổi hoạt động có hiệu quả hơn từ khi có Luật HTX năm 1996, Luật HTX sửa đổi năm 2003 và Luật HTX năm 2012. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để HTX nước ta củng cố đổi mới phát triển bền vững. Đến nay cả nước hiện có 150 nghìn tổ hợp tác. 18.024 HTX thu hút 13 triệu thành viên và người lao động tham gia trong đó 10.452 HTX nông nghiệp; 1.424 HTX thương mại dịch vụ; 846 HTX xây dựng sản xuất vật liệu xây dựng; 2.187 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 965 HTX vận tải; 1.145 quỹ TDND, 1.005 HTX các lĩnh vực ngành nghề khác và 41 Liên hiệp HTX. Ở tỉnh ta, phong trào HTX phát triển khá sớm. Trải qua quá trình hình thành và phát triển các HTX của cả nước, hoạt động của các HTX trong tỉnh đã đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… Đến nay, toàn tỉnh hiện có khoảng trên 2.000 tổ hợp tác; 463 HTX và 41 Quỹ TDND với gần 470 nghìn thành viên. Trong đó, có 301 HTX sản xuất, kinh doanh DVNN, 4 HTX chăn nuôi, 5 HTX thủy sản, 3 HTX nấm, 1 HTX trồng cây dược liệu, 1 HTX rau hoa, 2 HTX sinh vật cảnh. Đã có trên 75% số HTX nông nghiệp đã tổ chức đại hội thành viên chuyển đổi theo Luật HTX 2012. Hoạt động của các HTX sau chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 đang đi vào ổn định và có bước chuyển biến tích cực, nhiều mô hình HTX mới được hình thành với đa dạng ngành nghề, dịch vụ mới được bổ sung.

Nhân dịp này, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức tổng kết cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012. Kết quả đến nay, toàn tỉnh đã có 4.061 bài dự thi của các tập thể, cá nhân. Các huyện có nhiều bài dự thi nhất như: huyện Hải Hậu; HTX có nhiều bài dự thi nhất là HTX sản xuất, kinh doanh DVNN Nghĩa Bình (Nghĩa Hưng)… Nhiều bài thi có chất lượng, được Ban Tổ chức cuộc thi đánh giá cao. Ban Tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 13 tác phẩm gửi đi dự thi cấp Trung ương. Tổng kết cuộc thi cấp tỉnh, Ban Tổ chức đã trao 11 giải tập thể và 12 giải cá nhân cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đánh giá cao những thành quả của các HTX và phong trào kinh tế hợp tác, HTX trong chặng đường 70 năm và kết quả hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Liên minh HTX tỉnh trong những năm qua. Các đồng chí đề nghị, thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị thành viên trong khu vực kinh tế tập thể cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tư vấn, đào tạo, tuyên truyền, hỗ trợ phát triển Tổ hợp tác và HTX; tập trung vận động xã viên/thành viên và người lao động trong các HTX tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM; các HTX cần tăng cường liên doanh, liên kết giữa các HTX với nhau, giữa HTX với các thành phần kinh tế khác để huy động các nguồn lực, đầu tư thiết bị công nghệ, tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu tăng sức cạnh tranh và nâng cao hiệu quả hoạt động trên thương trường, góp phần cổ vũ phong trào thi đua sản xuất và phát triển kinh tế HTX trên địa bàn./.

Thanh Tuấn
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com