Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh và Khối thi đua các cơ quan, đơn vị Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2016

08:04, 01/04/2016

Ngày 30-3-2016, Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2016, triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không” giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo các đơn vị trong Khối gồm: Ủy ban MTTQ tỉnh; LĐLĐ tỉnh; Hội CCB tỉnh; Hội LHPN tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị ký kết thi đua của Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh. Ảnh: Văn huỳnh
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị ký kết thi đua của Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh. Ảnh: Văn Huỳnh

Năm 2016, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, yêu cầu đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34/CT-TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong đó tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, tiếp tục huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn, triển khai tốt kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, tạo tiền đề quan trọng đến năm 2020 tỉnh đạt “Tỉnh NTM”. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách về thi đua khen thưởng, xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh, cơ quan đoàn thể vững mạnh xuất sắc.

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2016. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong Khối phấn đấu và đăng ký có 1 Cờ thi đua của Chính phủ; 4 Cờ thi đua và 1 Bằng khen của UBND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thi đua của Khối thi đua MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, để phong trào thi đua năm 2016 đạt hiệu quả, thời gian tới, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tích cực chăm lo quyền lợi chính đáng cho các hội viên để thúc đẩy khả năng sáng tạo của mình, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Khối, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016 và những năm tiếp theo.

Ngày 29-3-2016, tại Chi cục Hải quan Nam Định, Khối thi đua các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức ký giao ước thi đua năm 2016. Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chứng kiến Lễ ký giao ước thi đua của Khối các cơ quan, đơn vị Trung ương trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chứng kiến Lễ ký giao ước thi đua của Khối các cơ quan, đơn vị Trung ương trên địa bàn tỉnh.

Khối thi đua các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh bao gồm: Chi cục Hải quan Nam Định, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, BHXH tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh. Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2016 do Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh phát động, Khối thi đua các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã đề ra chương trình thi đua với mục tiêu động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Khối thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng, hiệu quả; xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh. Khẩu hiệu thi đua của Khối là: Thi đua học tập gương điển hình tiên tiến, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2016, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong năm 2016, Khối phát động 2 đợt thi đua lớn, trong đó đợt đầu từ tháng 4 đến tháng 6 tập trung lập thành tích chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5; kỷ niệm 62 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7-5. Đợt thi đua thứ hai tập trung từ tháng 7 đến hết tháng 12 nhằm mục tiêu lập thành tích chào mừng 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Khối thi đua các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh bao gồm các cơ quan, đơn vị có đóng góp quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh nên nhiệm vụ rất nặng nề. Năm 2016 là năm mở đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, đồng thời là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và đại hội Đảng bộ các cấp, vì vậy các cơ quan, đơn vị trong Khối phải đoàn kết, chung sức đẩy mạnh phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đến năm 2020 Nam Định đạt tiêu chí tỉnh NTM, Thành phố Nam Định trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng./.

Văn Huỳnh Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com