Tăng cường xây dựng Đảng bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong điều kiện mới (Kỳ 6)

05:01, 27/01/2016

[links()]

 (Tiếp theo)

    Dưới sự giáo dục và bồi dưỡng của Đảng bộ, được rèn luyện trong thực tế sản xuất và chiến đấu, Đoàn Thanh niên đã trưởng thành nhanh chóng cả về chính trị tư tưởng, văn hoá, kỹ thuật. Phong trào "Ba sẵn sàng" trở thành nguồn cổ vũ và động viên thanh niên phát huy vai trò xung kích của mình. Đặc biệt phong trào áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong nông nghiệp, phong trào tòng quân giết giặc và gia nhập đội thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước đã lôi cuốn được sự hưởng ứng của hầu hết thanh niên địa phương. Song ở vùng có đông đồng bào theo đạo Thiên Chúa, công tác vận động thanh niên tham gia các phong trào cách mạng còn hạn chế. Với một lực lượng 50 ngàn/ 250 ngàn giáo dân tập trung phần lớn ở bốn huyện Xuân Trường, Giao Thuỷ, Hải Hậu và Nghĩa Hưng nhưng cũng chỉ có 6 ngàn thanh niên gia nhập Đoàn Thanh niên Lao động. Trong năm 1965, ở huyện Xuân Thuỷ có xã chỉ có 1-2 đoàn viên và 25 hợp tác xã không có đoàn viên nào. Ngày 18-11-1965, Tỉnh uỷ đã có Nghị quyết về công tác vận động thanh niên theo đạo Thiên Chúa, đề ra những nhiệm vụ cụ thể tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp uỷ Đảng, nâng cao trách nhiệm của các ngành đối với việc vận động thanh niên theo đạo Thiên Chúa; tăng cường công tác giáo dục, tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên và phong trào thanh niên. Nhờ đó phong trào thanh niên vùng công giáo có bước chuyển biến tốt.

    Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập hợp, động viên công nhân viên chức toàn tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống giai cấp, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm và sáng tạo trong sản xuất, kiên cường và mưu trí trong chiến đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành kế hoạch nhà nước, góp phần vào xây dựng nền kinh tế địa phương lớn mạnh trong chiến tranh. Nhiều gương chiến đấu hy sinh đã làm rạng rỡ truyền thống anh hùng của giai cấp công nhân, cổ vũ mạnh mẽ mọi tầng lớp xã hội. Liên đoàn Lao động tỉnh còn mở rộng nhiều phong trào thi đua chống Mỹ, cứu nước, xây dựng tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa để tạo nên một khí thế cách mạng sôi nổi trong quần chúng, tạo thành sức mạnh thực tế trong sản xuất và bảo vệ sản xuất.

    Phong trào phụ nữ ngày càng có vai trò to lớn trong đời sông xã hội. Lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức làm chủ tập thể, tinh thần trách nhiệm, ý thức đảm đương việc nước, việc nhà đã giúp cho người phụ nữ khắc phục được nhiều khó khăn vươn lên sản xuất tốt, chiến đấu giỏi. Nhiều tấm gương dũng cảm, đảm đang chống Mỹ, cứu nước, thầy thuốc giỏi đã xuất hiện trong phong trào phụ nữ. Từ khi có Nghị quyết 152, 153 của Trung ương Đảng, phong trào càng vươn lên mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực hoạt động và ngày càng phát huy vai trò, khả năng to lớn của mình trong phong trào tham gia quản lý kinh tế, quản lý nhà nước. Phong trào "Ba đảm đang" đã làm cho mọi mặt hoạt động của Hội Phụ nữ được tăng cường.

    Công tác bảo vệ và giáo dục thiếu niên, nhi đồng được hết sức chú trọng. Phong trào làm "Nghìn việc tốt", "Cháu ngoan Bác Hồ" được phát triển tương đối rộng, góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh học tập, lao động sản xuất và cổ vũ cho tiền tuyến của các cháu thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh.

    Trải qua gần bốn năm sáp nhập, trên cơ sở quán triệt, vận dụng đường lối cơ bản của Đảng và các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phát huy sức mạnh của tỉnh hợp nhất, Đảng bộ Nam Hà đã lãnh đạo toàn quân, toàn dân kịp thời chuyển hướng mọi hoạt động từ thời bình sang thời chiến, đoàn kết phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách và đã giành được những thắng lợi to lớn. Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân vừa đội bom sản xuất, vừa chiến đấu tốt. Xây dựng quê hương vững mạnh, góp phần chi viện cho tiền tuyến lớn đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Những thắng lợi mà Đảng bộ đã giành được chính là những tiền đề vật chất và tinh thần rất quan trọng, tạo ra thế mốớ để đưa phong trào tiếp tục vươn lên với khí thế mạnh mẽ hơn.

    Tuy đạt được nhiều thành tựu to lớn nhưng so với yêu cầu cách mạng, so với vị trí và trách nhiệm cũng như khả năng tiềm tàng của tỉnh, Đảng bộ vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng kịp yêu cầu và đòi hỏi ngày càng khẩn trương cấp bách của tình hình cách mạng mới. Để khắc phục những hạn chế đó, cùng với quyết tâm lãnh đạo nhân dân vượt lên những thử thách của chiến tranh ác liệt, Đảng bộ nhận thức rõ phải tăng cường củng cố về tư tưởng và tổ chức, bảo đảm không ngừng nâng cao tính giai cấp, tính tiền phong của Đảng và coi đó là nhân tố quyết định để giành những thắng lợi to lớn hơn nữa./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com