Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội

08:06, 10/06/2021

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội (DLXH) về tình hình thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh… Qua đó các cấp ủy Đảng đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cán bộ xã Nam Phong (thành phố Nam Định) nắm bắt tình hình chuyển đổi sản xuất của người dân địa phương (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).
Cán bộ xã Nam Phong (thành phố Nam Định) nắm bắt tình hình chuyển đổi sản xuất của người dân địa phương (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Hàng năm, công tác xây dựng, kiện toàn mạng lưới cộng tác viên DLXH được triển khai đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay mạng lưới cộng tác viên DLXH cấp tỉnh gồm 35 đồng chí; cấp huyện có 284 đồng chí gồm cán bộ đương chức, cán bộ nghỉ hưu ở các ban, ngành, đoàn thể; đặc biệt các cựu chiến binh, cán bộ MTTQ, chức sắc tôn giáo... Phần lớn các cộng tác viên DLXH các cấp trong tỉnh đều là những người có mối quan hệ rộng, có uy tín trong xã hội, có tâm huyết, trách nhiệm với công tác nắm bắt DLXH. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp thường xuyên tổ chức tập huấn bồi dưỡng phương pháp nghiệp vụ nắm, phân tích, tổng hợp tình hình dư luận cho đội ngũ cộng tác viên dư luận các cấp; duy trì giao ban tháng, quý để trực tiếp nắm bắt, định hướng tình hình DLXH, hoạt động của các cộng tác viên DLXH. Cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ, việc nắm bắt, tập hợp, phản ánh kịp thời tình hình dư luận, định hướng DLXH cũng được các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm, duy trì và triển khai nền nếp. Tại các hội nghị giao ban báo chí, hội nghị báo cáo viên hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mời đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tới cung cấp thông tin về các vấn đề DLXH trên địa bàn tỉnh; đồng thời định hướng để các cơ quan báo chí làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin hai chiều khách quan, chính xác tạo dư luận đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và các địa phương, đơn vị. Các cấp ủy Đảng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức các chương trình phối hợp để nắm bắt thông tin, xử lý và giải quyết các vấn đề nhân dân quan tâm, tạo dư luận tốt trong xã hội. Trong quá trình thực hiện, nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động, sáng tạo trong công tác nắm bắt DLXH và đạt hiệu quả cao. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã lập nhóm trên Zalo để thông tin định hướng DLXH, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm. Huyện Xuân Trường chủ động mời đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác DLXH tham dự các hội nghị liên quan đến những vấn đề gây bức xúc dư luận. Bộ CHQS tỉnh tổ chức sinh hoạt “Ngày chính trị văn hóa tinh thần hàng tuần” để nắm thông tin tình hình tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. LĐLĐ tỉnh tổ chức các hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với người lao động để nắm tâm tư nguyện vọng của người lao động, lựa chọn cộng tác viên DLXH tại doanh nghiệp có từ 1.000 lao động trở lên… Hầu hết các đơn vị cấp huyện đã duy trì chế độ báo cáo tình hình DLXH hàng tuần để kịp thời nắm bắt thông tin, chỉ đạo định hướng DLXH. Từ năm 2018 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhận được trên 2.000 báo cáo bằng văn bản và hàng nghìn cuộc điện thoại và Email báo cáo nhanh của các cộng tác viên DLXH cấp tỉnh; tổng hợp được gần 100 báo cáo gửi về Ban TVTU và Ban Tuyên giáo Trung ương. Nội dung các báo cáo tập trung phản ánh toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước nói chung và tình hình của tỉnh, nhất là những vấn đề được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, như: Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính các cấp. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án, công trình trọng điểm. Những vấn đề liên quan đến giáo dục đào tạo, y tế, môi trường, tôn giáo, các lễ hội đầu năm trên địa bàn. Các vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên, các vụ án gây bức xúc trong xã hội. Dư luận về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tình hình dịch bệnh COVID-19… Tình trạng khiếu kiện của nhân dân các thôn Dương Hồi, Tam Quang, xã Yên Thắng (Ý Yên) về việc xây dựng cổng làng; khiếu kiện của nhân dân xã Nghĩa An (Nam Trực) về việc xây dựng trường THCS trên địa bàn; tình trạng lái xe không chịu nộp phí khi đi qua trạm BOT Mỹ Lộc; nhân dân xã Lộc Hòa (thành phố Nam Định) phản đối Công ty cổ phần Môi trường Nam Định không xử lý rác thải kịp thời gây ô nhiễm môi trường… được tổng hợp, báo cáo kịp thời, giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền có giải pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Ngoài ra, từ năm 2018 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Viện DLXH (Ban Tuyên giáo Trung ương) tiến hành 10 cuộc điều tra, khảo sát dư luận về việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương thu nhận được nhiều kết quả tích cực.

Với việc thực hiện các giải pháp tích cực, công tác theo dõi, nắm bắt, phản ánh và định hướng DLXH trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nền nếp, phục vụ ngày càng tốt hơn cho công tác tham mưu, định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt DLXH, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục quán triệt thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy và nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác nắm bắt và định hướng DLXH. Cấp ủy, bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị phải thường xuyên nắm bắt tình hình DLXH, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc phát sinh ngay từ cơ sở. Tăng cường tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về các chủ trương, chính sách lớn, những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế đang được dư luận quan tâm, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và sự đồng thuận trong xã  hội. Nâng cao trách nhiệm của Ban Tuyên giáo các cấp và sự phối hợp giữa các ban, ngành có liên quan trong công tác DLXH. Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên DLXH các cấp. Tổ chức các cuộc điều tra, nắm bắt DLXH về những chủ trương, chính sách lớn của tỉnh để giúp cấp ủy có biện pháp kịp thời điều chỉnh các chủ trương, chính sách, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi các mục  tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra./.

Bài và ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com