Nâng cao hiệu quả tiếp cận pháp luật của người dân

08:06, 09/06/2021

Thực hiện Quyết định số 619/2017/QĐ-TTg ngày 8-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL), thời gian qua các cấp, các ngành trong tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp giúp người dân TCPL hiệu quả. Qua đó, từng bước đưa chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Người dân tìm hiểu quy trình giải quyết thủ tục hành chính được niêm yết tại bộ phận một cửa huyện Nghĩa Hưng.
Người dân tìm hiểu quy trình giải quyết thủ tục hành chính được niêm yết tại bộ phận một cửa huyện Nghĩa Hưng.

Hàng năm UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL theo nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung vào nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL; hướng dẫn các tiêu chí, chỉ tiêu TCPL; điều kiện, thẩm quyền công nhận, quy trình đánh giá, công nhận xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL. Bên cạnh đó, UBND tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn đã đạt chuẩn TCPL, chuẩn NTM mới nâng cao. Qua kiểm tra nhằm nắm bắt tình hình tổ chức triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL; từ đó hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL theo đúng quy định. UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Tư pháp chủ động hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai kịp thời việc tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL. Trên cơ sở đó, các địa phương phân công đầu mối tham mưu triển khai nhiệm vụ này cho Phòng Tư pháp và công chức tư pháp - hộ tịch các xã, phường, thị trấn; hướng dẫn các nhiệm vụ cụ thể nhằm đảm bảo phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện công tác xây dựng chuẩn TCPL. Từ đó, quy trình đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL được các địa phương thực hiện đúng theo quy định và bảo đảm chất lượng.

Cùng với việc tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo công tác xây dựng, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL, Sở Tư pháp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ kinh phí, tài liệu cho các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở để nâng cao điều kiện TCPL của người dân tại cơ sở. Từ năm 2017 đến nay, Sở Tư pháp tổ chức 5 hội nghị trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá chuẩn TCPL cho Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn; đặc biệt là các xã về đích NTM và NTM nâng cao; tổ chức tập huấn chuyên sâu cho các thành viên Hội đồng đánh giá TCPL các huyện, thành phố. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp kịp thời cập nhật trên website toàn bộ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các văn bản có liên quan và cuốn Sổ tay hướng dẫn đánh giá chuẩn TCPL do Bộ Tư pháp biên soạn để các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, khai thác, sử dụng, áp dụng trong quá trình tổ chức đánh giá cấp xã đạt chuẩn TCPL. Tổ chức, cấp phát trên 1.000 cuốn “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá chuẩn TCPL” do Bộ Tư pháp biên soạn cho cấp huyện, cấp xã để làm cẩm nang thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn TCPL. Lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị, lớp bồi dưỡng chuyên môn cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý, tổ chức các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật... Phối hợp với Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tuyên truyền các văn bản pháp luật mới; phản ánh gương người tốt, việc tốt ở các địa phương, đơn vị, tập thể tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, giúp cán bộ và nhân dân nâng cao nhận thức và nắm bắt được mục đích và nội dung thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn TCPL để cùng phối hợp thực hiện. Các huyện, thành phố cũng chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng, hội nghị tập huấn về công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL; cấp phát tài liệu hướng dẫn công tác chuẩn TCPL cho các bộ phận liên quan phối hợp thực hiện. Đồng chí Vũ Thành Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng) cho biết: Xác định việc xây dựng xã đạt chuẩn TCPL là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, thị trấn đã triển khai xây dựng, thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu TCPL, nhất là những tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực tư pháp. Bên cạnh đó, mọi công việc, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn đều được công khai để người dân theo dõi, đóng góp ý kiến trực tiếp hoặc gián tiếp. Đồng thời công tác tiếp công dân, giải quyết các kiến nghị, hòa giải cơ sở được chú trọng thực hiện, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhiều năm qua thị trấn không có đơn thư kiến nghị vượt cấp, khiếu kiện đông người... Với những kết quả đạt được, liên tục từ năm 2018 đến nay, thị trấn Liễu Đề luôn được huyện Nghĩa Hưng công nhận đạt chuẩn TCPL.

Với sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng, các địa phương, công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện kịp thời, thường xuyên; qua đó nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ; ý thức tôn trọng, tuân thủ chấp hành pháp luật của cán bộ và người dân ở địa phương được nâng lên; đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật. Năm 2020 toàn tỉnh có 214/226 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí chuẩn TCPL. Các huyện có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL là: Mỹ Lộc, Vụ Bản, Trực Ninh, Xuân Trường và Ý Yên. Để các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL bền vững, thời gian tới các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về vai trò, ý nghĩa của công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL. Quan tâm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở... để nâng cao điều kiện TCPL của người dân tại cơ sở gắn với xây dựng NTM nâng cao và bền vững./.

Bài và ảnh: Trần Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com