Đẩy mạnh xây dựng cộng đồng học tập ở cấp xã

08:06, 29/06/2021

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, thực hiện các nội dung xây dựng mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư số 44/2014/TTBGDĐT của Bộ GD và ĐT. Những kết quả đạt được đã góp phần xây dựng xã hội học tập tại địa phương.

Nhờ tích cực học tập, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều nông dân ở xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) đã vươn lên làm giàu từ nghề trồng hoa.  Bài và ảnh: Hồng Minh
Nhờ tích cực học tập, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều nông dân ở xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) đã vươn lên làm giàu từ nghề trồng hoa.

Xã Hải Long (Hải Hậu) là địa phương có truyền thống hiếu học. Với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của xã được đẩy mạnh, tạo khí thế học tập sôi nổi cho mọi người, mọi lứa tuổi, xây dựng một xã hội học tập từ cơ sở, trang bị kiến thức cho người dân phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Hàng năm, Trung tâm học tập cộng đồng xã chủ động phối hợp mở các lớp đào tạo nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật - công nghệ vào trong sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà  nước cho nhân dân, góp phần tăng tỷ lệ người dân được đào tạo nghề, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Các cơ sở giáo dục của xã từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung tâm học tập cộng đồng đều được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn theo quy định, chất lượng, thành tích luôn trong tốp dẫn đầu huyện. Công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ được duy trì đều đặn. Công bằng xã hội trong giáo dục được coi trọng. Hàng năm cán bộ, công chức được UBND xã hỗ trợ kinh phí học tập. Tỷ lệ người lao động học tập thường xuyên đạt 92%, trong đó có 65% lao động có bằng và chứng chỉ nghề. Phong trào gia đình học tập phát triển mạnh. Toàn xã hiện có 93% số hộ đạt danh hiệu gia đình học tập; 11/17 chi hội khuyến học xóm đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”. Xã Hải Long được đánh giá  là “Cộng đồng học tập” tiêu biểu cấp huyện.

Xã Nam Điền (Nghĩa Hưng) từ năm 2019 đã hoàn thành xây dựng cộng đồng học tập với 15 tiêu chí đều đạt kết quả cao, đạt 94/100 điểm, được xếp loại tốt. Trong đó nổi bật là các kết quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, mỗi năm mở khoảng 16 lớp chuyên đề với 1.519 lượt người tham gia học tập; các trường mầm non, tiểu học, THCS của xã đều đạt chuẩn quốc gia và đạt chất lượng kiểm định giáo dục. Xã cũng đạt chuẩn phổ cập giáo dục theo các lứa tuổi, đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ mức độ 2, thực hiện tốt công bằng xã hội, có chính sách cụ thể hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi, có hoàn cảnh khó khăn được đến trường; tích cực huy động trẻ em khuyết tật ra lớp và có hình thức tổ chức cho trẻ khuyết tật tham gia học tập... Cán bộ, công chức, viên chức được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng điều hành, quản lý theo vị trí công việc được phân công. Toàn xã có trên 2.200 gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, 10/10 thôn xóm đạt “Cộng đồng học tập”, 2/3 các dòng họ đạt “Dòng họ học tập”. Đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1%. Bộ mặt nông thôn được thay đổi với cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Để triển khai việc đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã , hàng năm Sở GD và ĐT đã hướng dẫn hồ sơ và các biểu mẫu đánh giá xếp loại. Hội Khuyến học tỉnh và các huyện, thành phố tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và người dân về đẩy mạnh xây dựng các mô hình học tập; tổ chức tập huấn triển khai bộ 15 tiêu chí đánh giá theo quy định và các quy trình thực hiện. Đồng thời, tham mưu UBND các cấp thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập. Hội Khuyến học cấp xã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện, đánh giá, xếp loại các danh hiệu học tập, gắn kết các tiêu chí của cộng đồng học tập cấp xã với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đăng ký mức xếp loại, tích cực thu thập minh chứng; phối hợp với các đoàn thể, các trường học thực hiện việc tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại hàng năm. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đều chỉ đạo phát triển sự nghiệp GD và ĐT, động viên nhân dân tham gia vào các loại hình học tập. Bên cạnh đó, phong trào thi đua xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập được đẩy mạnh, tạo thuận lợi cho việc đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã. Các ngành, đoàn thể ở các địa phương đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm tham gia vào giám sát và đánh giá những tiêu chí được phân công. Phong trào học tập và ý thức học tập suốt đời đã tác động tới mọi tầng lớp nhân dân; việc học đã trở thành nhu cầu tự thân. Người dân tích cực tham gia các lớp học cộng đồng, thúc đẩy các trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả. Phong trào xây dựng xã hội học tập đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương qua việc khôi phục, phát huy các nghề truyền thống, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, mở mang ngành nghề mới… Hiện tại, toàn tỉnh đã có 100% xã, phường, thị trấn đăng ký trở thành cộng đồng học tập, trong đó có 205 xã được đề nghị công nhận, đạt 89,5%. Các huyện có tỷ lệ cộng đồng học tập cấp xã đạt cao là: Ý Yên 100%, Vụ Bản 100%, Mỹ Lộc 100%, Hải Hậu 97%, Nam Trực 90%, Xuân Trường 90%.

Với sự cố gắng của các địa phương, mô hình cộng đồng học tập đã phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ, thu hút sự hưởng ứng tích cực của các tập thể, cá nhân, đặc biệt là sự tận tình, tâm huyết, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ khuyến học từ tỉnh đến cơ sở trong việc góp phần xây dựng xã hội học tập ngày càng vững mạnh ở các địa phương./.

Bài và ảnh: Hồng MinhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com