Mặt trận Tổ quốc thành phố Nam Định phát huy hiệu quả công tác giám sát

08:06, 25/06/2021

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp thành phố Nam Định đẩy mạnh các hoạt động tham gia giám sát và phản biện xã hội. Qua đó kịp thời đề xuất các chủ trương phù hợp với tình hình thực tiễn của đời sống xã hội; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố.

Công ty cổ phần May Nam Tiệp (thành phố Nam Định) luôn quan tâm bảo đảm chế độ, chính sách cho người lao động (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).
Công ty cổ phần May Nam Tiệp (thành phố Nam Định) luôn quan tâm bảo đảm chế độ, chính sách cho người lao động (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Hàng năm, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tập trung quán triệt, học tập, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội, quy định về việc MTTQ và các tổ chức đoàn thể  chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Từ năm 2016 đến nay, Ủy ban MTTQ thành phố đã phối hợp tổ chức tham vấn cộng đồng về các công trình, dự án triển khai trên địa bàn theo đúng quy định; tiếp nhận 38 đơn thư khiếu nại, tố cáo và phản ánh của người dân, kịp thời chuyển đơn đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, giải quyết. Công tác Mặt trận tham gia giám sát và phản biện xã hội đã có chuyển biến rõ nét thông qua việc chủ trì tổ chức các đoàn giám sát về những vấn đề mà nhân dân quan tâm. MTTQ các cấp của thành phố đã chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định 217, 218 ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị và quy định của Luật MTTQ Việt Nam. MTTQ các cấp thành phố thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, nắm bắt dư luận xã hội để tập hợp phản ánh, giúp các cấp ủy lãnh đạo các nhiệm vụ của địa phương phù hợp, góp phần nâng cao uy tín của Đảng đối với nhân dân. Thông qua hoạt động giám sát đã đề nghị, kiến nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Trong 5 năm qua, MTTQ các phường, xã tổ chức được 414 cuộc giám sát; MTTQ thành phố chủ trì thành lập đoàn giám sát chuyên đề hàng năm, trong đó tập trung giám sát “Việc huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp trong xây dựng nông thôn mới”, “Công tác vận động, quản lý thu, chi các nguồn quỹ xã hội trên địa bàn”, “Kết quả triển khai, thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19”. MTTQ các cấp thành phố còn phối hợp với HĐND các cấp giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, cải cách hành chính, thực hiện chế độ đối với người có công… Qua giám sát đã có nhiều kiến nghị, đề xuất góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền. Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được MTTQ các cấp quan tâm thực hiện nghiêm túc, góp phần ổn định tình hình chính trị, hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp. Ủy ban MTTQ thành phố đã tổ chức xây dựng hòm thư góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các tổ chức và nhân dân. Đến nay, 100% các xã, phường và 50% các khu dân cư của thành phố có 197 hòm thư góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. MTTQ các cấp thành phố còn phối hợp tổ chức cho nhân dân tham gia đóng góp ý kiến với các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong các đợt kiểm điểm định kỳ hàng năm; việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, MTTQ thành phố phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo tinh thần Quy định 124 của Bộ Chính trị, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Trong đó, MTTQ các cấp thành phố đã kiện toàn, hướng dẫn hoạt động và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 25 Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường. Hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân đã kịp thời phát hiện các sai phạm, kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết. MTTQ các cấp thành phố cũng hướng dẫn thành lập 118 Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở các phường, xã. Hoạt động của các Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, đặc biệt ở các xã trong quá trình xây dựng nông thôn mới đảm bảo hoạt động đầu tư phù hợp với các quy hoạch được duyệt, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý các việc làm gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến chất lượng công trình, xâm hại lợi ích của cộng đồng. MTTQ các cấp còn phối hợp với ngành Tư pháp hướng dẫn củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên; nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở gắn với các biện pháp giải quyết tranh chấp trước khi khởi kiện để người dân tích cực giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp ngay tại cộng đồng. Những năm qua, các tổ hòa giải đã tham gia hòa giải thành hàng nghìn vụ mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư.

Thời gian tới, MTTQ thành phố Nam Định tiếp tục đồng hành với chính quyền các cấp, thường xuyên, kịp thời phản ánh tình hình nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát và phản biện xã hội. Hàng năm, MTTQ các cấp đều chủ động xây dựng chương trình giám sát và phản biện xã hội; tăng cường giám sát bằng hình thức thành lập đoàn giám sát, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh./.

Bài và ảnh: Lam HồngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com