Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên

08:04, 26/04/2019

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống cho thanh niên có vai trò quan trọng trong xây dựng, củng cố niềm tin, bản lĩnh chính trị cho thanh niên. Những năm gần đây, tổ chức Đoàn Thanh niên đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, tạo môi trường lành mạnh để thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Đại diện các tập thể, cá nhân được Tỉnh Đoàn tuyên dương tại Lễ tuyên dương đảng viên trẻ, mô hình tiêu biểu làm theo lời Bác và phát động đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).
Đại diện các tập thể, cá nhân được Tỉnh Đoàn tuyên dương tại Lễ tuyên dương đảng viên trẻ, mô hình tiêu biểu làm theo lời Bác và phát động đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, tổ chức Đoàn tập trung vào nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên, thanh niên, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thành lập các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên; tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tổ chức cho cán bộ Đoàn ký cam kết thực hiện 10 hành động nên làm và 5 hành động không nên làm; tổ chức các diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, “Tuổi trẻ Nam Định tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tuổi trẻ sáng mãi niềm tin về Đảng”, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ “Tuyên truyền các ca khúc cách mạng”, từ đó nâng cao nhận thức về Đảng Cộng sản, lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Đặc biệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên…; Tỉnh Đoàn đã tập trung quán triệt, chỉ đạo, triển khai nhiều hoạt động giáo dục cách mạng, giáo dục truyền thống với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng thanh, thiếu nhi. Nổi bật như: tổ chức tuyên truyền đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ thông qua cuộc vận động “Tuổi trẻ Nam Định học tập và làm theo lời Bác” gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”. Theo đó, Tỉnh Đoàn xây dựng các mô hình gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như mô hình sổ vàng “Nhật ký làm theo lời Bác”, “Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, tổ chức hội thi: “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, “Giờ học về đạo đức Hồ Chí Minh”, “Kể chuyện về tấm gương thanh niên làm theo lời Bác”, “Tủ sách Bác Hồ với thanh, thiếu nhi”… Triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, tổ chức Đoàn tập trung tuyên truyền rộng rãi về những thanh niên điển hình tiên tiến của địa phương, đơn vị đã được khẳng định, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng những hình mẫu thanh niên trên các lĩnh vực. Phát động cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên các trang cá nhân và website của các cấp bộ Đoàn, Hội. Giới thiệu các gương điển hình, người tốt, việc tốt, các tin, bài có giá trị giáo dục, định hướng tư tưởng, lối sống cho thanh, thiếu nhi trong tỉnh… Từ năm 2018 đến nay, các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã chủ động phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức các lớp học 6 bài học lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; tổ chức 52 chương trình giáo dục truyền thống, tọa đàm thanh niên với lý tưởng cách mạng, thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên thu hút 11.400 đoàn viên, thanh niên tham gia; có 18.400 đoàn viên, thanh niên được học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tuyên dương 825 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; thành lập được 13 “Tủ sách Bác Hồ với thanh thiếu nhi”. Thực hiện Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, có 202 cơ sở Đoàn và 508 cán bộ Đoàn sử dụng mạng xã hội tham gia cuộc vận động.

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên, tổ chức Đoàn các cấp đã đẩy mạnh việc giáo dục thực tế thông qua các phong trào tình nguyện thiết thực, ý nghĩa như: “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, “Hành trình xanh”, “Tình nguyện mùa hè”, “Tình nguyện mùa đông”, “Thắp sáng đường quê”, Thắp nến tri ân, tri ân các đối tượng chính sách, hướng về biển, đảo quê hương; “Học kỳ quân đội”; tổ chức các chuyến về nguồn, thăm Địa chỉ đỏ… Từ năm 2018 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được 254 hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” thu hút 34.090 lượt đoàn viên, thanh niên; tổ chức 5 chuyến thực tế thăm các địa danh lịch sử, căn cứ kháng chiến với 1.780 đoàn viên, thanh niên tham gia. Hoạt động trên góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lý tưởng cách mạng, phấn đấu trở thành người đoàn viên tốt. Để tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên, Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thường xuyên nắm bắt tư tưởng đoàn viên, thanh niên, quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thành lập các câu lạc bộ tổ, đội, nhóm nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên. Hiện, toàn tỉnh có 29 báo cáo viên cấp tỉnh, 34 cộng tác viên dư luận xã hội.

Những hoạt động thiết thực và đa dạng đã góp phần nâng cao lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho thế hệ trẻ, có tác động giáo dục tích cực đến đoàn viên, đội viên. Để công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên đạt kết quả tốt, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thanh niên thông qua các phong trào như “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội”, “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, khuyến khích thanh niên đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên; chú trọng khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin của Đoàn trong việc định hướng, giáo dục tư tưởng cách mạng trong thanh niên, xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để thanh niên học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên. Huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội và mỗi gia đình đối với công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Qua đó kịp thời định hướng, giải quyết những vấn đề được đoàn viên, thanh niên phản ánh, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kịp thời đấu tranh phê bình, phản bác lại những nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong thanh niên./.

Bài và ảnh: Hoa XuânBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com