Công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức Hội Nông dân

08:04, 09/04/2019

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và phong trào nông dân, thời gian qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên nông dân.

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp, các cấp Hội phối hợp với các ngành chức năng giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát việc bình xét hộ nghèo; giám sát xây dựng các công trình công cộng trong xây dựng nông thôn mới; dự án đầu tư, phương án đền bù, giải phóng mặt bằng… Hàng năm, Hội Nông dân các huyện chủ trì giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, kịp thời phát hiện các trường hợp kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp kém chất lượng, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Các cấp Hội phối hợp với ngành Nông nghiệp chỉ đạo và hướng dẫn, vận động hội viên nông dân trực tiếp chăn nuôi ký cam kết “Chăn nuôi an toàn và không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi”. Bên cạnh đó, một số cơ sở Hội tập trung giám sát việc bình xét hộ nghèo; giám sát việc hỗ trợ, đền bù khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp; việc thực hiện nguồn vốn cho vay học sinh, sinh viên từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội; giám sát các chủ trương về xây dựng nông thôn mới; đền bù giải phóng mặt bằng ở Khu công nghiệp Bảo Minh; dự án Nông nghiệp công nghệ cao tại xã Xuân Châu (Xuân Trường). Cùng với việc triển khai các hoạt động giám sát, Hội Nông dân các cấp đã tham gia phản biện đối với việc xây dựng các đề án về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, triển khai việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều hình thức như góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư, thực hiện tốt công tác tham gia tiếp công dân cùng với UBND các cấp. Tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân góp ý vào dự thảo luật có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Việc giám sát sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn đã góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân, giúp bà con không những sử dụng đúng, hiệu quả các sản phẩm vật tư nông nghiệp mà còn trang bị các thông tin quan trọng để tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình.

Cán bộ Hội Nông dân xã Nam Vân (Thành phố Nam Định) kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội của hội viên.
Cán bộ Hội Nông dân xã Nam Vân (Thành phố Nam Định) kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội của hội viên.

Đồng chí Đặng Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết, thông qua công tác kiểm tra, giám sát, đội ngũ cán bộ Hội đã nắm bắt sâu sát hơn tình hình hoạt động tại cơ sở; kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp, chương trình công tác phù hợp, đồng thời phát hiện, uốn nắn, bổ sung những thiếu sót, tồn tại. Công tác kiểm tra, giám sát không chỉ được Hội Nông dân các cấp thực hiện thường xuyên mà còn được tiến hành thông qua các đợt kiểm tra theo từng thời điểm nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên trong việc chấp hành điều lệ Hội, các chủ trương, Nghị quyết và chương trình công tác. Trong đó tập trung kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ nông dân như việc xây dựng và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, quỹ Hội, các hoạt động vay vốn và việc sử dụng nguồn vốn vay từ các ngân hàng, các dự án phối hợp với các ngành, qua đó nắm bắt được những khó khăn, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Năm 2018, Hội Nông dân các huyện, thành phố đã kiểm tra 212/212 cơ sở và 2.635 chi hội. Qua kiểm tra cho thấy, đến nay, toàn tỉnh có 212/212 cơ sở quỹ, có 3.109/3.170 chi hội có quỹ (đạt 98% chi có quỹ) với tổng số tiền 27,8 tỷ đồng. Các đơn vị có Quỹ hội cao như: Giao Thủy: 125 nghìn đồng/hội viên; Hải Hậu: 105 nghìn đồng/hội viên; Thành phố Nam Định 89 nghìn đồng/hội viên. Đây là nguồn lực quan trọng để duy trì hoạt động thường xuyên tại các cơ sở Hội. Ngoài ra, nội dung kiểm tra còn tập trung kiểm tra tình hình thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra, giám sát Quỹ Hỗ trợ nông dân, các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội; phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… Cụ thể, Hội Nông dân tỉnh đã tiến hành kiểm tra các huyện: Hải Hậu, Giao Thủy và Ý Yên... 5 năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh đã cho vay 42 tỷ 815 triệu đồng với 1.549 lượt hộ vay vốn phát triển kinh tế. Trong đó, Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai cho vay 12 dự án từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh với số vốn 3 tỷ 600 triệu đồng cho 127 lượt hộ vay; 48 dự án ủy thác từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương với số vốn 25 tỷ đồng cho 622 lượt hộ vay. Triển khai thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị (khoá XI), các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, Hội Nông dân tỉnh thành lập đoàn giám sát trực tiếp giám sát tại các huyện: Xuân Trường, Trực Ninh, Ý Yên. Qua giám sát cho thấy, các huyện đã hỗ trợ nông dân tháo gỡ khó khăn về vốn, kiến thức khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp; giúp nông dân liên kết sản xuất, thành lập các tổ hợp tác để tiêu thụ nông sản, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; góp phần làm tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân, từ đó khẳng định, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com