Vụ Bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

07:06, 09/06/2016
Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Vụ Bản quan tâm chỉ đạo thực hiện, đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, góp phần làm giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Vụ Bản chuẩn bị nội dung tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tới cán bộ và nhân dân.
Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Vụ Bản chuẩn bị nội dung tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tới cán bộ và nhân dân.
Xác định công tác tuyên truyền, PBGDPL là bộ phận quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, hằng năm, Hội đồng PBGDPL huyện Vụ Bản chỉ đạo các ngành thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án PBGDPL gắn với công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn cán bộ làm công tác PBGDPL tại các địa phương. Trên cơ sở đó, việc tuyên truyền cũng được mở rộng đến nhiều đối tượng, nhiều địa bàn với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: phổ biến pháp luật trực tiếp qua hội nghị, qua hệ thống truyền thanh cơ sở, biểu diễn văn nghệ, hệ thống pa-nô, áp phích, hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, qua khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật cơ sở, qua các buổi tọa đàm, xét xử lưu động của TAND, thông qua công tác hòa giải ở cơ sở... Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu là các luật mới được Quốc hội thông qua, các văn bản pháp luật mới ban hành; các văn bản pháp luật theo chuyên đề, lĩnh vực hoặc theo hướng dẫn của các cơ quan cấp trên và các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân. Là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, Phòng Tư pháp đã phối hợp với các ngành thành viên và các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án PBGDPL; tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL và các tổ hòa giải cơ sở. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực tiếp và lồng ghép tuyên truyền pháp luật thông qua tổ chức các cuộc thi như: “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, “Tuyên truyền viên pháp luật giỏi”, các cuộc thi của các CLB trợ giúp pháp lý, CLB pháp luật… Ngoài ra, Phòng Tư pháp còn phối hợp với Đài phát thanh huyện xây dựng chuyên mục “Pháp luật và đời sống” duy trì phát sóng 2 buổi/tuần; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn các văn bản pháp luật về biển, đảo để tổ chức nói chuyện chuyên đề pháp luật về biển, đảo và tình hình thực trạng ở khu vực Biển Đông; phối hợp với Công an huyện, Huyện Đoàn tổ chức các buổi nói chuyện, giao lưu tại các trường học; phối hợp với TAND huyện thông qua các buổi xét xử lưu động tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy, ATGT và phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống tham nhũng, phòng chống bạo lực gia đình... được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Từ năm 2015 đến nay, Phòng Tư pháp huyện đã phối hợp với các ngành trong huyện và các xã, thị trấn tổ chức 70 buổi tuyên truyền cho hơn 14 nghìn lượt người tham dự; cấp phát hàng chục nghìn tờ gấp và hàng trăm đầu sách pháp luật cho tủ sách pháp luật các xã, thị trấn; tổ chức 3 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động cho trên 200 đối tượng… Cùng với Phòng Tư pháp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc huyện và các xã, thị trấn đã tập trung PBGDPL và triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành, cơ quan mình và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương như: xây dựng NTM, các chính sách về giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng đường giao thông… Qua đó, đã góp phần giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đặc biệt từ tháng 3-2016 đến nay, huyện Vụ Bản đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật về bầu cử đến các tầng lớp nhân dân. Việc tuyên truyền được tiến hành với các hình thức đa dạng, phong phú như: cổ động trực quan, treo pa nô, áp phích, băng rôn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Huyện tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, quyền bầu cử của công dân, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các quy định về trình tự, thể thức bầu cử để người dân biết và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của công dân. Toàn huyện đã tổ chức 20 hội nghị tuyên truyền về bầu cử và hàng trăm buổi tuyên truyền về bầu cử lồng ghép thông qua các cuộc họp, sinh hoạt CLB của các hội, đoàn thể từ huyện đến địa bàn dân cư; tổ chức trên 1.000 buổi tuyên truyền về bầu cử trên Đài phát thanh huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn; cấp gần 1.000 cuốn sách về bầu cử cho Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn làm tài liệu phục vụ công tác bầu cử… Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện nhận thức rõ mục đích, quyền và nghĩa vụ của việc bầu cử, từ đó nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác của người dân tham gia bầu cử để lựa chọn những người đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Huyên, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Vụ Bản cho biết: Trung bình mỗi năm toàn huyện tổ chức 30 hội nghị chuyên đề và gần 1.000 hội nghị lồng ghép sinh hoạt CLB, hội nghị của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến địa bàn dân cư để tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong huyện, góp phần tích cực đưa pháp luật thực sự đi vào cuộc sống. Nhiều năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Vụ Bản được đảm bảo; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12,79%/năm; tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 3,5%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94,7%. Để phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Phòng Tư Pháp tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền, PBGDPL tới cán bộ và nhân dân; tiếp tục tham mưu với UBND huyện củng cố đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cơ sở; đồng thời tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL từ huyện đến cơ sở./.
 
Bài và ảnh: Trần Văn Trọng


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com