Tăng cường phối hợp liên ngành trong giám sát và tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

08:06, 06/06/2016
Năm 2015, đoàn công tác liên ngành gồm BHXH tỉnh, LĐLĐ, Ủy ban MTTQ, Sở LĐ-TB và XH, Thanh tra giám sát việc thực hiện pháp luật về BHXH tại 10 đơn vị, doanh nghiệp. Tổng số lao động có mặt tại thời điểm giám sát của 10 doanh nghiệp là 3.913 người, trong đó lao động nữ là 2.693 người, chiếm 68,8%.
 
Qua giám sát cho thấy, nhìn chung các đơn vị, doanh nghiệp đều đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động; thực hiện ký kết hợp đồng với người lao động theo quy định với 3.891/3.913 người lao động được ký kết hợp đồng lao động, đạt tỷ lệ 99,4%; đã áp dụng mức tiền lương tối thiểu vùng của Nhà nước làm căn cứ trả lương cho người lao động; lập bảng chấm công thanh toán lương và trả lương đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Các doanh nghiệp đều tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động với 2.875/3.674 người lao động thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN đã tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đạt tỷ lệ 78,3%. Số lao động thuộc diện bắt buộc tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng chưa được tham gia là 799/3.670 lao động, chiếm tỷ lệ 21,7%, tập trung ở 7 doanh nghiệp là Cty CP Xây lắp công nghiệp (227 lao động), Cty TNHH Deayang Nghĩa Hưng (233 lao động), Cty CP May I (219 lao động), Cty TNHH Vina KIGLobal (45 lao động), Cty CP May Nam Tiệp (62 lao động), Cty TNHH EB Nam Định (8 lao động), Cty CP Đầu tư - Liên hiệp vận tải ô tô Hà Nam Ninh (5 lao động). Việc ứng chi các chế độ ngắn hạn cho người lao động từ nguồn kinh phí 2% được giữ lại tại doanh nghiệp khi có phát sinh được các doanh nghiệp thực hiện kịp thời; việc tập hợp các chứng từ thanh toán chế độ thai sản, ốm đau tương đối đầy đủ; việc thực hiện khai báo tăng, giảm lao động và điều chỉnh mức đóng BHXH đúng mẫu quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn một số doanh nghiệp chưa tính trả tiền BHXH vào lương cho người lao động thuộc đối tượng không bắt buộc phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Hầu hết các doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động với mức tiền lương thấp hơn so với mức tiền lương thực tế; cơ bản các doanh nghiệp lấy mức lương tối thiểu vùng làm cơ sở tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Có 6/10 doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền nợ là 4.115.920.463 đồng; cụ thể là: Cty CP Đầu tư - Liên hiệp vận tải ô tô Hà Nam Ninh nợ 1.494.915.076 đồng, Cty CP May Nam Tiệp nợ 1.411.853.697 đồng, Cty CP May 9 nợ 630.524.398 đồng, Cty TNHH Vina KIGLobal nợ 233.272.947 đồng, Cty TNHH EB Nam Định nợ 233.564.490 đồng, Cty CP Xây lắp công nghiệp Nam Định nợ 111.794.855 đồng. Công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại 10 doanh nghiệp được triển khai kịp thời theo tinh thần Nghị định 60/2013/NĐ-CP. Hầu hết các doanh nghiệp đã xây dựng, ban hành quy chế thực hiện dân chủ, quy chế tổ chức hội nghị người lao động, quy chế đối thoại tại nơi làm việc. Tại thời điểm giám sát, đã có 8/10 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động và 7/10 doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; 100% các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện toàn bộ các quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của Chính phủ. Thông qua chương trình giám sát, đoàn giám sát liên ngành kiến nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với LĐLĐ tỉnh, BHXH tỉnh tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn về pháp luật lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn cho cán bộ quản lý doanh nghiệp, cán bộ công đoàn và công nhân lao động.
Bảo hiểm xã hội huyện Vụ Bản phối hợp với Hội Phụ nữ huyện tuyên truyền Luật BHYT sửa đổi cho các hội viên.
Bảo hiểm xã hội huyện Vụ Bản phối hợp với Hội Phụ nữ huyện tuyên truyền Luật BHYT sửa đổi cho các hội viên.
Thời gian qua, công tác phối hợp liên ngành giám sát và tuyên truyền chính sách BHXH giữa BHXH tỉnh và các ngành chức năng được triển khai có hiệu quả. Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TU ngày 18-7-2013 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2013-2020; Kế hoạch số 44 của UBND tỉnh về Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và đến năm 2020, BHXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, đẩy mạnh việc phát triển đối tượng, chống thất thu, khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, thời gian qua, BHXH tỉnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh ban hành Kế hoạch số 39 ngày 17-2-2015 về kế hoạch phối hợp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT năm 2015; tổ chức ký thỏa thuận liên ngành và hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN với các Ngân hàng VietinBank, VietCombank. Phối hợp với Cục Thuế tỉnh xây dựng quy chế phối hợp trong thực hiện BHXH, BHYT; phối hợp với Cục Thống kê tỉnh rà soát thống kê lực lượng lao động tại tỉnh để phục vụ công tác phát triển đối tượng. Phối hợp với Sở LĐ-TB và XH đồng thời chỉ đạo BHXH các huyện phối hợp với phòng LĐ-TB và XH thực hiện cấp thẻ BHYT cho đối tượng cận nghèo kịp thời, tránh tình trạng sai sót thông tin nhân thân in trên thẻ BHYT. Phối hợp với Ban quản lý các KCN tỉnh thực hiện tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho công nhân các doanh nghiệp. Phối hợp với Sở GD và ĐT trong công tác thu BHYT học sinh, sinh viên. Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự xây dựng quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự... Bên cạnh đó, BHXH tỉnh phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức tuyên truyền và đối thoại chính sách BHXH, BHYT trực tiếp với trưởng thôn, bí thư chi bộ, hội viên Hội Phụ nữ, Hội Nông dân tại 178 xã trên địa bàn 9 huyện. Thông qua các cuộc đối thoại chính sách BHXH, BHYT này người dân đã được nắm bắt thông tin chính sách BHXH, BHYT một cách trực tiếp và hiệu quả, đồng thời cơ quan BHXH kịp thời nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT của người dân để có sự điều chỉnh phù hợp, đảm bảo đầy đủ quyền lợi và sự thuận tiện cho người tham gia. Qua cuộc đối thoại nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Hội Nông dân, Hội Phụ nữ ở cơ sở trong việc tuyên truyền đến hội viên về chế độ chính sách BHXH và BHYT để họ tự giác tham gia. 
 
Thông qua công tác phối hợp liên ngành trong giám sát và tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, đã chấn chỉnh kịp thời các sai phạm của các đơn vị, doanh nghiệp, giúp họ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác BHXH giúp BHXH tỉnh thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./. 
 
Bài và ảnh: Việt Thắng


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com