Thành phố Nam Định tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động

07:06, 04/06/2016
Trên địa bàn Thành phố Nam Định hiện có gần 800 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 66.500 lao động. Xác định công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, những năm qua, Thành phố Nam Định đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về ATVSLĐ-PCCN, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả.
Công nhân Cty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Bạch Việt, CCN An Xá (TP Nam Định) thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.
Công nhân Cty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Bạch Việt, CCN An Xá (TP Nam Định) thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.
Hằng năm, Thành phố Nam Định đều kiện toàn Ban Chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN; xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN. Đồng thời chỉ đạo các phường, xã, các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn kiện toàn Ban Chỉ đạo; phối hợp với các ngành chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và người lao động thực hiện tốt công tác ATVSLĐ. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ATVSLĐ-PCCN với các hình thức phong phú như: Tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm vào Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN trên Đài Phát thanh thành phố, hệ thống đài truyền thanh các phường, xã; tổ chức cấp phát tờ rơi, tờ gấp, treo băng rôn, khẩu hiệu; tổ chức tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật về công tác ATVSLĐ-PCCN; về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện ATVSLĐ-PCCN đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo vệ sức khỏe người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác bảo đảm ATVSLĐ. Trong Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 18 năm 2016, thành phố đã căng, treo hàng trăm pa-nô, áp phích, khẩu hiệu; phát gần 3.000 ấn phẩm tờ rơi, tài liệu, 25 chương trình phát thanh; tổ chức tuyên truyền miệng về chủ đề ATVSLĐ-PCCN đến người sử dụng lao động và người lao động. Qua đó, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về ATVSLĐ-PCCN của người sử dụng lao động và người lao động. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ, là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững nên các doanh nghiệp trên địa bàn đều thực hiện tốt công tác ATVSLĐ như: Thành lập Hội đồng bảo hộ lao động hoặc bộ phận ATVSLĐ, ban hành kế hoạch bảo hộ lao động; xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các bộ phận sản xuất, kinh doanh; thường xuyên tuyên truyền công tác ATVSLĐ phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… cho người lao động. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra người lao động sử dụng bảo hộ lao động và thực hiện đúng nội quy lao động cũng như quy trình ATVSLĐ; đặc biệt là quy trình vận hành, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ. Lập sổ theo dõi cấp phương tiện bảo hộ cá nhân; đầu tư, cải thiện tạo điều kiện môi trường làm việc, đảm bảo an toàn thiết bị, nhà xưởng, PCCN, xử lý khói bụi, khí thải, nước thải, tiếng ồn, lắp đặt hệ thống chống nóng cho xưởng sản xuất, huấn luyện công tác ATVSLĐ cho người lao động, niêm yết nội quy vận hành ATLĐ, định kỳ kiểm định máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, thực hiện đo kiểm môi trường lao động, che chắn thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, thực hiện việc khám sức khoẻ định kỳ, có chế độ phụ cấp cho lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại... Để hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, hằng năm, Phòng LĐ-TB và XH thành phố đã tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện kỹ thuật ATVSLĐ cho hàng trăm người sử dụng lao động và người lao động làm các công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tự tổ chức tập huấn, huấn luyện kỹ thuật ATVSLĐ cho người lao động. Ngoài ra, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các đơn vị và hướng dẫn các doanh nghiệp tự kiểm tra, phát hiện, khắc phục những tồn tại trong công tác ATVSLĐ-PCCN. Từ đầu năm 2016 đến nay, Thành phố đã tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác ATVSLĐ tại 10 doanh nghiệp và 5 phường; hướng dẫn 65 doanh nghiệp tự tiến hành kiểm tra công tác ATVSLĐ-PCCN. Qua kiểm tra cho thấy, UBND các phường, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN. Khi lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm, hằng quý, các doanh nghiệp đều lập kế hoạch, biện pháp cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo ATVSLĐ, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; xây dựng và trang bị các nội quy lao động, quy trình vận hành máy móc, thiết bị, biện pháp làm việc an toàn, nhất là đối với các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; trang bị bảo hộ lao động cá nhân như quần áo, mũ, khẩu trang, kính và các thiết bị bảo hộ cho công nhân; tổ chức tập huấn công tác bảo hộ lao động, huấn luyện công tác ATLĐ và phương án PCCC. Nhiều đơn vị đã tổ chức hội nghị để người sử dụng lao động và người lao động ký cam kết thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN; tiến hành tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động và công tác ATLĐ, qua đó phát hiện và khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót. Nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN như: Cty TNHH Cơ khí tàu thủy Mai Tông; Cty CP Chăn len dệt may Nam Định, Cty TNHH Thanh Ngân, Cty CP Vận tải và thương mại Nam Sơn, Cty Xăng dầu Hà Nam Ninh… 
 
Với các biện pháp đồng bộ, hiệu quả, Thành phố Nam Định đã tạo được bước chuyển biến tích cực trong công tác ATVSLĐ-PCCN tại các doanh nghiệp, nâng cao ý thức tự giác của người sử dụng lao động và người lao động thực hiện các quy định về ATVSLĐ-PCCN trong quá trình sản xuất, kinh doanh./. 
 
Bài và ảnh: Minh Tân


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com