Kết quả bước đầu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

07:05, 28/05/2021

Trong 2 năm qua với sự vào cuộc tích cực, chủ động của các sở, ngành, địa phương và người dân, phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu được hình thành rõ nét, thực chất hơn, bộ mặt nông thôn thay đổi đồng bộ, hiện đại theo hướng “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Tuy nhiên vẫn còn không ít khó khăn, thách thức cần tập trung tháo gỡ, giải quyết để sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh NTM nâng cao.

Nông thôn mới nâng cao xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường).
Nông thôn mới nâng cao xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường).

Ngay sau khi được Nhà nước, Chính phủ công nhận đạt chuẩn tỉnh NTM, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các huyện, thành phố chuyển trọng tâm sang thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Theo đó, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 17-4-2020 quy định cơ chế hỗ trợ xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 14-5-2020 quy định mức chi hỗ trợ triển khai, thực hiện Chương trình mỗi xã, thị trấn một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh năm 2020; Sở NN và PTNT đã có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao và chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2020. Sở NN và PTNT cũng tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thẩm định, xét công nhận 13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019; tập trung hướng dẫn các địa phương triển khai xây dựng NTM nâng cao và các mô hình thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư NTM kiểu mẫu. Nhờ đó, năm 2020 tất cả 13 xã đăng ký thực hiện xã NTM nâng cao năm 2019 đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 28-9-2020; có 3 xã, thị trấn đã được UBND tỉnh quyết định thừa nhận đạt chuẩn NTM nâng cao sau khi sáp nhập theo Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 13-10-2020 của UBND tỉnh; 11 mô hình NTM kiểu mẫu và 112 xã, thị trấn có mô hình thôn, xóm, tổ dân phố NTM kiểu mẫu với tổng số 395 mô hình. Hết năm 2020, toàn tỉnh có 146 sản phẩm OCOP được công nhận đạt hạng 3 sao, hạng 4 sao; trong đó có 28 sản phẩm 4 sao, 118 sản phẩm 3 sao và là 1 trong 5 tỉnh triển khai tốt nhất chương trình này. Việc tích cực triển khai Chương trình OCOP đã góp phần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế các sản phẩm đặc trưng của từng địa phương, tạo điều kiện cho việc tiêu thụ, gia tăng giá trị thu nhập và tạo việc làm cho người dân nông thôn, tạo chuyển biến tích cực về lao động; đồng thời có thêm nguồn lực để củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM cấp xã, cấp huyện hướng tới đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2021 các huyện và thành phố Nam Định tiếp tục phấn đấu có 68 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao theo kế hoạch UBND tỉnh giao. Để hoàn thành mục tiêu trên, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, các huyện, thành phố đang tích cực triển khai quyết liệt chương trình mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 với các chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, bảo đảm phát huy được kết quả của giai đoạn trước và đi vào chiều sâu; đồng thời gắn với các giải pháp phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy sản xuất phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Cùng với việc tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sở, ngành chức năng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để các địa phương xác định thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, cụ thể, thực chất, tránh hình thức, làm theo phong trào, chạy theo thành tích. Bên cạnh đó, Sở NN và PTNT đã tích cực hướng dẫn các địa phương rà soát từng tiêu chí, từ đó xây dựng lộ trình, giải pháp cụ thể và phù hợp, bảo đảm khả thi trong quá trình thực hiện để hoàn thành tiêu chí. Trong quá trình thực hiện phải lấy người dân làm trung tâm, thực hiện phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”… nhằm huy động sự tham gia, vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất của người dân. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, Đoàn công tác thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao năm 2020 của tỉnh đã tiến hành thẩm định được 45 xã, thị trấn của các huyện, gồm: Nam Trực, Vụ Bản, Trực Ninh, Ý Yên, Mỹ Lộc, Giao Thủy và Xuân Trường đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Riêng huyện Hải Hậu (mới thẩm định được 3 xã), Nghĩa Hưng và thành phố Nam Định do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên đang tạm dừng thẩm định. Ngoài ra, các huyện, thành phố hoàn thành việc thẩm định 351 thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư NTM đạt chuẩn nâng cao, kiểu mẫu; trong đó tập trung chủ yếu ở các huyện: Hải Hậu, Giao Thủy, Ý Yên... 

Đồng chí Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT, Trưởng đoàn thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao của tỉnh cho biết: Qua kết quả thẩm định 45 xã, thị trấn NTM nâng cao cho thấy, các xã, thị trấn đã huy động sự vào cuộc quyết liệt cả hệ thống chính trị, của người dân với nhiều cách làm sáng tạo. Chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao có sự khác biệt rõ rệt so với giai đoạn trước. Một số huyện làm tốt là: Trực Ninh, Nam Trực, Giao Thủy, Ý Yên… Nhiều xã đã bước đầu hình thành, tiệm cận gần các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu như: Giao Phong (Giao Thủy), Trực Nội (Trực Ninh), Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng). Các xã đã chú trọng thực hiện các tiêu chí khó về phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, cảnh quan nông thôn, đó là Hải Thanh, Hải Lộc, Hải Châu (Hải Hậu); Trực Nội, Trực Chính (Hải Hậu); Yên Mỹ, Yên Khánh (Ý Yên); Điền Xá, Nam Thắng (Nam Trực). Trong việc huy động nguồn lực xây dựng xã, thôn NTM nâng cao, kiểu mẫu, nhiều địa phương có cách làm sáng tạo, tiêu biểu như xã Yên Khánh (Ý Yên) đã huy động doanh nghiệp đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng trường học, nhân dân tự nguyện giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất xây dựng công trình. Điều đáng ghi nhận là tỷ lệ người dân đồng tình ủng hộ rất cao với quyết tâm chính trị của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Tuy nhiên khó khăn lớn nhất hiện nay trong thực hiện chương trình NTM nâng cao của tỉnh ta là chưa có chương trình khung quốc gia về xây dựng NTM nâng cao; đồng thời nguồn lực, bộ tiêu chí NTM nâng cao cho xã, huyện trong giai đoạn mới chưa có nên rất khó trong quá trình triển khai thực hiện. Theo đồng chí Nguyễn Sinh Tiến, quan điểm trong thẩm định các xã NTM nâng cao của tỉnh là phải làm thực chất, không “nợ” tiêu chí nên các địa phương làm theo kiểu “đối phó”, hình thức sẽ không tiến hành thẩm định. Vì vậy, thời gian tới, Sở NN và PTNT sẽ phối hợp với các huyện, thành phố tiếp tục rà soát kết quả thực hiện các tiêu chí để xây dựng lộ trình về đích cụ thể cho các địa phương. Các xã, thị trấn cần quan tâm hoàn thiện toàn diện các tiêu chí, ưu tiên việc dành quỹ đất để thực hiện các quy hoạch về y tế, văn hóa, giáo dục… bảo đảm đáp ứng tốt công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Tiêu chí cảnh quan môi trường, thu nhập là tiêu chí khó thực hiện, do vậy cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra để thúc đẩy nhân dân tham gia, trong quá trình triển khai thực hiện phải tiến hành đồng bộ, tập trung mới bảo đảm hiệu quả. Cần xác định xây dựng xã, thôn NTM nâng cao, kiểu mẫu phải đi vào thực chất, tránh hình thức, làm theo phong trào để sau khi được UBND tỉnh công nhận, các tiêu chí NTM nâng cao phải bảo đảm chất lượng, bền vững, từ đó có cơ sở, điều kiện xây dựng NTM kiểu mẫu. Riêng đối với tiêu chí về thu nhập trong điều kiện dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân nên các địa phương cần quan tâm tích cực chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Chú trọng huy động sự tham gia tích cực, chủ động hơn nữa của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Văn Đại

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com