Chuyển biến từ thực hiện Chỉ thị 05 ở Nam Trực

08:07, 22/07/2022

Những năm qua, Huyện ủy Nam Trực luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Nam Trực) làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho nhân dân thị trấn Nam Giang.
Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Nam Trực) làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho nhân dân thị trấn Nam Giang.

Phát huy những kết quả đạt được trong sơ kết 5 năm và quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW một cách hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trực đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm trước và tìm giải pháp khắc phục. Trong đó, hạn chế cơ bản được yêu cầu khắc phục ngay đó là: Việc triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt tại một số tổ chức cơ sở đảng còn chậm so với kế hoạch đề ra; nội dung xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn chung chung; phần liên hệ sâu sát với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị chưa cụ thể. Chất lượng công tác tuyên truyền, triển khai học tập đến các chi bộ cơ sở còn chưa cao. Việc tuyên truyền các gương điển hình “người tốt, việc tốt” chưa được duy trì thường xuyên, chưa tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng… Để khắc phục những hạn chế này, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trực đã xây dựng kế hoạch triển khai “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng như các kế hoạch về tuyên truyền, quán triệt, học tập các nghị quyết chuyên đề tới từng cán bộ, đảng viên, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn viên, hội viên. Hướng dẫn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, lấy kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân là một trong những nội dung để bình xét, đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; bổ sung hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức, quy định cụ thể về việc nêu gương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ gắn với biểu dương gương người tốt, việc tốt. Trên cơ sở đó, công tác tuyên truyền “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được các đảng bộ, chi bộ triển khai tới từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, một số đảng bộ, chi bộ lựa chọn hình thức phù hợp trong triển khai học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác như truyền thông, trực tuyến hoặc qua Zalo, Facebook nhóm kết hợp tự nghiên cứu. Tiêu biểu như ngành Giáo dục huyện tổ chức 4 hội nghị trực tuyến (khối THPT, khối mầm non, khối tiểu học, khối THCS) với tổng số gần 3.000 cán bộ, giáo viên và người lao động tham gia học tập. Với những cách làm sáng tạo đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của tập thể và cá nhân tại các địa phương, cơ quan, đơn vị tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được thể hiện qua những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc chuyên môn quản lý Nhà nước, trong đời sống thường nhật; nhất là phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chung sức, đồng lòng cùng với chính quyền và nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Khối các cơ quan quản lý Nhà nước đã thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc tiến hành rà soát, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm như: giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, thực hiện chế độ chính sách, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… để tập trung giải quyết, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Đặc biệt cán bộ công chức bộ phận một cửa ở huyện, các xã, thị trấn đã tập trung vào việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính; thực hiện tốt đạo đức công vụ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước. Hiện nay tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các xã, thị trấn đã thực hiện cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp thông qua việc áp dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết công việc. Trong đó, UBND huyện đã công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện với 235 thủ tục hành chính trên 13 lĩnh vực; UBND cấp xã đã công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 115 thủ tục. Khối các tổ chức hội, đoàn thể đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh… tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điển hình trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phát động nhiều chương trình ý nghĩa như: “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” với tổng số tiền ủng hộ là 815,4 triệu đồng; ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống dịch COVID-19; “Mẹ đỡ đầu” cho 4 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ. Với tinh thần “Mỗi ngày làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân”, lực lượng Công an huyện Nam Trực đã chuyển hóa việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với công tác giáo dục truyền thống, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong những tháng đầu năm 2022, lực lượng đã điều tra khám phá 6 vụ phạm pháp hình sự; xác lập đấu tranh 2 chuyên án hình sự, 1 chuyên án ma túy, bắt 3 đối tượng truy nã, triệt xóa 1 băng nhóm hình sự; đã khởi tố 7 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 3 vụ đánh bạc, 1 vụ về kinh tế, 1 vụ tàng trữ pháo nổ. Xử lý hành chính 9 vụ đốt pháo trái phép, 30 vụ hình sự, 18 vụ về kinh tế, 35 vụ ma túy, 7 vụ cờ bạc. Bên cạnh đó, Công an huyện tập trung tối đa nguồn lực để thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư, xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư và triển khai thực hiện dự án sản xuất, cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, tạo thuận lợi cho công dân trong giải quyết các thủ tục hành chính. Tại Trường THCS Đào Sư Tích, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên “vừa hồng, vừa chuyên”, học trò “học tập và làm theo lời Bác”, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giảng dạy, học tập. Năm học 2020-2021, học sinh của trường tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh đã xuất sắc đạt giải Nhất toàn đoàn với 94 giải cá nhân. Đặc biệt trong kỳ thi Toán Tiếng Anh Quốc tế SEAMO, học sinh của trường đạt 49 huy chương trong đó có 6 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 33 huy chương đồng. Học sinh tham dự hội thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh đạt 1 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 2 giải khuyến khích; đạt giải nhất cấp tỉnh cuộc thi khoa học kỹ thuật và ngày hội STEM cấp tỉnh. Với những kết quả và thành tích đạt được, năm 2021, nhà trường đã được UBND tỉnh công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc...

Đồng chí Lê Quang Huy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Trực cho biết: Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh và là cơ sở vững chắc để Đảng bộ huyện tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực mạnh mẽ để huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com