Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

08:07, 20/07/2022

Thời gian qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thường xuyên giám sát để nắm chắc tổ chức đảng, đảng viên; đồng thời quan tâm quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mỹ Lộc xử lý thông tin liên quan đến kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trên địa bàn.  Bài và ảnh: Xuân Thu
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mỹ Lộc xử lý thông tin liên quan đến kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trên địa bàn. 

Để đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết chuyên đề số 08-NQ/TU, ngày 18-6-2021 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở địa phương, đơn vị một cách chủ động, thường xuyên, liên tục. Đồng thời cấp ủy các cấp xác định rõ phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát phải thiết thực, toàn diện, đồng bộ, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị trong từng thời kỳ, gắn với giải quyết các vấn đề mà cán bộ, đảng viên, nhân dân đang quan tâm. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, các cấp ủy Đảng và UBKT các cấp đã chú trọng chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có bản lĩnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã nỗ lực triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác đề ra. Những tháng đầu năm nay, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 6 tổ chức đảng và 17 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Vụ Bản các nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 và 2015-2020 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp tập trung xã Quang Trung. UBKT cấp huyện và tương đương kiểm tra 5 tổ chức đảng, 11 đảng viên; UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 6 đảng viên. Đến nay, đã kiểm tra xong 2 tổ chức đảng, 10 đảng viên; qua đó kết luận 2 tổ chức đảng, 10 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 9 đảng viên. Nội dung kiểm tra chủ yếu trong việc quản lý, sử dụng đất đai, đạo đức lối sống và kê khai lý lịch không trung thực... Về giám sát tổ chức đảng và đảng viên, UBKT các cấp đã giám sát 131 tổ chức đảng và 61 đảng viên; trong đó có 40 cấp ủy viên các cấp, gồm 1 tỉnh ủy viên, 11 huyện ủy viên, 19 đảng ủy viên và 9 chi ủy viên. UBKT đảng ủy cơ sở giám sát 116 tổ chức đảng, 25 đảng viên. Đến nay, các cơ quan chức năng đã giám sát xong 126 tổ chức đảng, 38 đảng viên; qua giám sát xác định không có tổ chức đảng, đảng viên phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; trong đó đã tăng cường giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như trong công tác quản lý đất đai, tổ chức cán bộ, đấu thầu mua sắm trang thiết bị... Lĩnh vực thi hành kỷ luật, UBKT các cấp đã xem xét, xử lý kỷ luật đối với 57 đảng viên có vi phạm; trong đó UBKT Tỉnh ủy đã xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 đảng viên có vi phạm trong thực hiện chính sách di dân của dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư xã Giao Long (Giao Thủy). UBKT cấp huyện và tương đương thi hành kỷ luật 55 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 12, cảnh cáo 12, khai trừ 31 đảng viên.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, những tháng đầu năm nay, UBKT đã tham mưu giúp cấp ủy các cấp kiểm tra đối với 206 tổ chức đảng và 188 đảng viên; trong đó, ban thường vụ cấp huyện và tương đương kiểm tra 39 tổ chức đảng, 59 đảng viên; cơ quan tham mưu cấp huyện kiểm tra 5 tổ chức đảng; đảng ủy cơ sở kiểm tra 162 tổ chức đảng, 53 đảng viên; chi bộ kiểm tra 76 đảng viên. Nội dung kiểm tra đối với tổ chức đảng tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng, của cấp ủy cấp trên; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ. Đối với đảng viên, kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, những điều cán bộ, công chức và đảng viên không được làm. Bên cạnh việc kiểm tra, UBKT đã tham mưu giúp cấp ủy các cấp chủ động, tích cực giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng cấp dưới, cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực, dự sinh hoạt cùng tổ chức đảng cấp dưới dể nắm tình hình, kịp thời tham gia tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phức tạp, nổi cộm. Trong giám sát chuyên đề, cấp ủy các cấp đã giám sát 156 tổ chức đảng và 100 đảng viên. Trong thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng viên, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật đối với 192 đảng viên gồm khiển trách 163, cảnh cáo 20, cách chức 2, khai trừ 7. 

Hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên thời gian qua đã được cấp ủy, UBKT các cấp chủ động triển khai, qua đó kịp thời phát hiện những sai phạm, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục quan tâm, kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, lãnh đạo phát triển toàn diện kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Bài và ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com