Bản lĩnh Đảng ta

08:02, 01/02/2021

Mỗi lần Đại hội toàn quốc của Đảng diễn ra là một sự kiện trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của sự nghiệp cách mạng và đất nước. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta".

“Đảng ta thật là vĩ đại”

91 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã vượt qua bao thác ghềnh, thử thách, có lúc được ví như “ngàn cân treo sợi tóc” để giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, chưa có thời đại nào lập được nhiều chiến công hiển hách, mở ra tiền đồ và tương lai xán lạn như thời đại Hồ Chí Minh. Những chiến công vĩ đại ấy gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, gắn liền với sự hy sinh vô bờ bến của nhân dân.

Sau khi ra đời, chỉ trong vòng 15 năm, Đảng đã lãnh đạo 3 cao trào cách mạng: Cao trào cách mạng (1930-1931), với đỉnh cao là Phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh, Cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936-1939) và Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939-1945), để đến năm 1945, khi thời cơ cách mạng chín muồi, chỉ với 5.000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 “long trời lở đất”. Tiếp đó, với đường lối kháng chiến “toàn dân”, “toàn diện”, “trường kỳ”, “dựa vào sức mình là chính”, Đảng lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống Pháp với đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”. Từ năm 1954 đến 1975, đất nước bị chia cắt làm hai miền, Đảng đã lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà. Trải qua bao gian khổ, hy sinh, chúng ta đã có thắng lợi trọn vẹn bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đất nước ca khúc khải hoàn, non sông thu về một mối. Sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đất nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách mới. Đảng đã lãnh đạo nhân dân đương đầu với cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, vượt qua khủng hoảng, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. 35 năm đổi mới và phát triển, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Vì lẽ đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa, khẳng định: “Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có thể nói rằng: “Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng!”

Bản lĩnh trước những thử thách và bước ngoặt

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta nhiều lần đứng trước thử thách và bước ngoặt lịch sử. Và, dường như trước các thử thách, bước ngoặt ấy, bản lĩnh của một đảng chân chính lại được trui rèn và khẳng định. Còn nhớ, khi Đảng ta tổ chức Đại hội lần thứ II tại Chiến khu Việt Bắc, trong tình thế cuộc kháng chiến chống Pháp vẫn rất ác liệt nhưng Bác Hồ vẫn lạc quan với dự báo: “Nay tuy châu chấu đá voi/ Nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra”. Và thực tế, chỉ 3 năm sau dự báo đó của Bác, “voi” thực dân Pháp đã đại bại trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tình hình đất nước những năm 1985, 1986 cũng rất nguy ngập: Lạm phát phi mã, kinh tế - xã hội (KT-XH) lao đao, đất nước chồng chất khó khăn. Gần đến ngày Đại hội VI, trong Đảng và xã hội vẫn còn nhiều ý kiến trái ngược nhau. Với vai trò “thuyền trưởng”, Tổng Bí thư Trường Chinh cùng Trung ương đã có những nỗ lực rất lớn trong việc đấu tranh bảo vệ các quan điểm đổi mới. Tổng Bí thư Trường Chinh đã chủ trì Hội nghị Trung ương để bàn về những ý kiến khác biệt được thể hiện trong dự thảo văn kiện đại hội. Sau này được gọi là Hội nghị ba quan điểm, kết luận những luận điểm quan trọng. Những nội dung quan trọng đó được coi là “linh hồn” của văn kiện Đại hội VI. Bản lĩnh của người “cầm lái” và Đảng cầm quyền được hiện thực hóa bằng đường lối đổi mới toàn diện, có ý nghĩa lịch sử.

Đại hội lần thứ VII của Đảng diễn ra khi đất nước vẫn trong tình trạng khủng hoảng KT-XH, đặc biệt là những biến động chính trị to lớn của hệ thống xã hội chủ nghĩa đã tác động rất lớn đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với bản lĩnh vững vàng và tầm nhìn về tương lai của dân tộc, đại hội đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm và khẳng định: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động.

Nhiệm kỳ Đại hội XII cũng đối mặt với nhiều thách thức lớn, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhất là tác động của dịch bệnh và thiên tai liên tiếp xảy ra... Vượt qua khó khăn, Đảng đã lãnh đạo giành được thắng lợi khá toàn diện. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, đấu tranh phòng, chống tham nhũng nói riêng có bước đột phá, mang lại hiệu quả cụ thể, rõ rệt. Năm 2020, kinh tế tăng trưởng thuộc nhóm nước cao nhất thế giới, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc nêu cao lòng yêu nước, tình đoàn kết, niềm tự hào dân tộc...

Từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân.

Thực tiễn đó khẳng định một chân lý, mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu trong diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

“Mà lòng phới phới dậy tương lai”

Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, chúng ta càng vững tin vào tương lai tươi sáng của đất nước. Đại hội lần thứ XIII của Đảng đang diễn ra có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta, đối với cả những thế hệ tương lai của đất nước. Dự thảo các văn kiện được các đại biểu thảo luận và quyết nghị tại đại hội lần này sẽ vạch ra con đường phát triển, mục tiêu đi tới của đất nước không chỉ trong 5 năm 2021-2025 mà còn tầm nhìn 10 năm, 25 năm tiếp theo. Đây là những mục tiêu thể hiện quyết tâm chính trị, trách nhiệm và bản lĩnh của Đảng, là khát vọng của toàn dân tộc ta. Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương: Việt Nam không có lý do gì không thể lập nên những kỳ tích kiểu “thần kỳ Nhật Bản”, “kỳ tích sông Hàn”. Và, đúng như lời hiệu triệu đã nêu trong văn kiện: “Với nỗ lực, quyết tâm của chúng ta hoàn toàn có thể lập nên những kỳ tích phát triển mới cho Việt Nam”. Trong diễn văn khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định niềm tin sâu sắc vào tiền đồ dân tộc: “Với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ lập nên thành tựu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta”.

Suy ngẫm về những mục tiêu thể hiện khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân được nêu trong các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII, tôi liên tưởng nhiều đến những chiến công vĩ đại của dân tộc từ khi có Đảng. Có những thành tích, chiến công đã trở thành kỳ tích, như huyền thoại. Đó cũng là xuất phát từ khát vọng vươn tới trong từng chặng đường phát triển vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, và ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Trước đây, vì chân lý “không có gì quý hơn độc lập tự do”, chúng ta đã: “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai” thì hôm nay với khát vọng vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, dân tộc ta sẽ có những Điện Biên Phủ mới, có những đại thắng mùa xuân mới...

Chặng đường phía trước còn nhiều chông gai, thử thách nhưng với bản lĩnh, trí tuệ của Đảng, được toàn dân tin yêu, ủng hộ, sự nghiệp cách mạng của chúng ta nhất định tiến lên và lập thêm những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với niềm tin “phới phới dậy tương lai” của những ngày đáng nhớ này, trong tôi lại vang vọng câu thơ trong bài “Ba mươi năm đời ta có Đảng” của nhà thơ Tố Hữu: “Đắng cay nay mới ngọt bùi/ Đường đi muôn dặm đã ngời mai sau.../ Ngọn cờ đỏ trên đầu phấp phới/ Bác Hồ đưa ta tới trời xa/ Ba mươi năm bước đường qua/ Đời ta có Bác xông pha dẫn đường...”./.

Theo Báo QĐNDBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com