Kế hoạch khuyến nông thực hiện trên địa bàn tỉnh năm 2025

16:11, 19/05/2024

Nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ngày 17-5-2024 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND về kế hoạch khuyến nông thực hiện trên địa bàn tỉnh năm 2025, góp phần đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với phát triển sản phẩm OCOP và chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp kĩ năng khuyến nông; tập huấn về kĩ thuật sản xuất, tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh nông nghiệp; tổ chức chương trình hội thảo, tham quan học tập mô hình sản xuất, liên kết tiến bộ kĩ thuật theo tư duy kinh tế nông nghiệp; xây dựng 86 mô hình trình diễn chuyển giao khoa học kĩ thuật trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật trong sản xuất theo yêu cầu thực tế...

Để hoàn thành mục tiêu trên, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) chủ trì tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch khuyến nông theo đúng quy định của pháp luật. Sở Tài chính phối hợp với Sở NN và PTNT tham mưu cân đối nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch. Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở NN và PTNT xây dựng các chương trình truyền thông; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân.

UBND các huyện, thành phố phối hợp Sở NN và PTNT triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch; căn cứ kế hoạch của tỉnh, nhu cầu thực tiễn sản xuất, thị trường và khả năng ngân sách của địa phương để xây dựng ban hành chương trình, kế hoạch khuyến nông của địa phương và tổ chức thực hiện./.

Văn ĐạiBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com