Bảo đảm thông tin, truyền thông phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

14:26, 13/05/2024

Nhằm phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) cho các cấp chính quyền, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) vừa ban hành Kế hoạch số 101/KH-STTTT về bảo đảm thông tin, truyền thông phục vụ công tác PCTT và TKCN năm 2024.

Theo Kế hoạch của Sở TT và TT, Ban chỉ huy PCTT và TKCN ngành TT và TT sẽ thường xuyên liên hệ, nắm tình hình, tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Bộ TT và TT; phối hợp với các cấp, ngành liên quan chỉ đạo, theo dõi các đơn vị, doanh nghiệp triển khai việc bảo đảm thông tin, truyền thông phục vụ công tác PCTT và TKCN năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông xây dựng phương án PCTT và TKCN của đơn vị, phương án đảm bảo thông tin liên lạc theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN ngành.

Ban chỉ huy PCTT và TKCN ngành TT và TT sẽ tập trung thực hiện hiệu quả hai nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tổ chức đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong PCTT và TKCN; Truyền thông trong PCTT và TKCN. Trong đó, đặc biệt chú trọng tổ chức bảo đảm thông tin liên lạc trước, trong thiên tai và trong giai đoạn khắc phục hậu quả, hỗ trợ ứng cứu mạng lưới.

Thời điểm trước khi thiên tai xảy ra, Sở TT và TT làm tốt vai trò chủ trì, điều phối các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tổ chức phối hợp bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành từ trụ sở UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đến các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp và ngược lại. Trong thiên tai, trường hợp mạng viễn thông vẫn hoạt động tốt thì sử dụng dịch vụ của mạng công cộng; trường hợp mạng công cộng bị gián đoạn thì mạng bưu chính phải tổ chức kết nối đường thư đặc biệt để liên lạc kịp thời với Trung ương, để việc chuyển tải nhanh nhất các loại công văn hỏa tốc, khẩn, công văn mật, tối mật, tuyệt mật của các cơ quan cấp tỉnh về Trung ương và ngược lại; đối với mạng viễn thông, thông tin từ trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và các huyện xảy ra thiên tai được bảo đảm chủ yếu bằng việc sử dụng hệ thống viễn thông di động vệ tinh và hệ thống viễn thông vô tuyến điện chuyên dùng. Thông tin liên lạc khi di chuyển ra ngoài trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và các huyện xảy ra thiên tai được đảm bảo bằng việc sử dụng hệ thống viễn thông di động vệ tinh chuyên dùng hoặc sử dụng hệ thống viễn thông trên xe ô tô chuyên dùng. Tại các khu vực thiên tai gây thiệt hại ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của mạng bưu chính, viễn thông, việc bảo đảm thông tin trong thời gian khắc phục hậu quả được tổ chức theo kế hoạch bảo đảm thông tin liên lạc trong khi có thiên tai, bão, lụt. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn chủ động phối hợp, hỗ trợ, ứng cứu lẫn nhau trong triển khai phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong PCTT và TKCN./.

Văn ĐạiBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com