Đảng bộ xã Xuân Phương xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

08:01, 07/01/2021

Xã Xuân Phương (Xuân Trường) có 7.150 khẩu, trong đó đồng bào theo đạo Công giáo chiếm tỷ lệ 73%. Những năm qua, Đảng ủy xã đã đoàn kết, thống nhất, tập trung các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cán bộ, đảng viên xóm 4, xã Xuân Phương (Xuân Trường) trao đổi các giải pháp xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.
Cán bộ, đảng viên xóm 4, xã Xuân Phương (Xuân Trường) trao đổi các giải pháp xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Hàng năm, Đảng ủy xã đã luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp trên trong xây dựng Đảng toàn diện về các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, tổ chức phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được Đảng ủy coi trọng, giúp mỗi cán bộ, đảng viên phát huy bản lĩnh người đảng viên, tinh thần, trách nhiệm trong công việc, tích cực đi đầu vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Việc thường xuyên tổ chức học tập, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, các buổi học tập chuyên đề về “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã góp phần ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những quan điểm sai trái, lệch lạc của cán bộ, đảng viên cũng như các tầng lớp nhân dân nơi đây. Bên cạnh đó, Ban thường vụ Đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên tham gia sinh hoạt hàng tháng với tất cả 12 chi bộ; qua đó kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở để đề xuất các biện pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, tồn tại. Các chi bộ cũng tích cực đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế, tập trung trí tuệ, tinh thần dân chủ, đoàn kết bàn bạc, thực hiện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Do đặc thù là xã có đông đồng bào theo đạo Công giáo, những năm qua Đảng ủy xã luôn quan tâm công tác dân vận, nhân rộng và triển khai các mô hình “Dân vận khéo”; huy động cả hệ thống chính trị “vào cuộc” làm tốt công tác vận động, giáo dục, thuyết phục giải quyết những vướng mắc, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Các chức sắc, chức việc trong Ban hành giáo của giáo xứ đã tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội vận động bà con giáo dân thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng tôn giáo và hưởng ứng phong trào “Sống tốt đời, đẹp đạo”, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều năm liền, xã không có đơn thư khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được Đảng ủy xã quan tâm. Việc bồi dưỡng đối tượng và kết nạp đảng viên mới được Đảng ủy xã chú trọng để tăng cường lực lượng đảng viên ở cơ sở, nhất là các xóm có đông đồng bào Công giáo. Đến nay, Đảng bộ xã có 282 đảng viên, trong đó có 23 đảng viên gốc giáo đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần hăng hái, gương mẫu đi đầu trong các công việc chung ở cơ sở.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động ngày càng hiệu quả, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động, thu hút đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Các phong trào nhân đạo, từ thiện, xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM, xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh. Trong đó, MTTQ xã tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương - giáo; phát động các phong trào: “Thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Các xóm, đội, xứ họ đạo thực hiện phong trào thi đua 5 không”... Từ năm 2019, MTTQ xã phối hợp với Ban văn hóa, chỉ đạo các ban công tác mặt trận các xóm bổ sung, hoàn thiện “Quy ước nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội” được UBND huyện phê duyệt thực hiện. Đoàn Thanh niên xã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát động đoàn viên, thanh niên hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ giúp nhau lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”; đặc biệt đã giới thiệu cho Đảng gần 50 đoàn viên ưu tú, trong đó nhiều đoàn viên, thanh niên gốc giáo đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội Phụ nữ xã là lực lượng nòng cốt đi đầu vận động hội viên và gia đình mua bảo hiểm y tế. Hội Nông dân xã phát động hội viên thi đua làm giàu chính đáng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng và cải tiến kỹ thuật thâm canh tăng năng suất lúa, xây dựng các cánh đồng mẫu lớn; từng bước thí điểm các giống lúa mới vào sản xuất. Hội Nông dân và Hội Phụ nữ xã thực hiện ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội cho các hội viên vay 14,5 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi để sản xuất, kinh doanh... Hội Cựu chiến binh xã đi đầu trong các phong trào của địa phương, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho thế hệ trẻ, động viên thanh niên trong xã thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự. Cùng với xây dựng các ngành, đoàn thể vững mạnh, cả 8 xóm trong xã dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân luôn thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Xóm 4 dù dân cư chủ yếu sống bằng nông nghiệp, nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên, nhân dân đã đạt nhiều thành quả ấn tượng trong xây dựng NTM kiểu mẫu về các tiêu chí: cảnh quan, môi trường, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân. Đồng chí Phan Thanh Xướng, Bí thư Chi bộ xóm 4 cho biết: Trên cơ sở sự đồng thuận đóng góp của nhân dân về kinh phí xây dựng, xóm đã đổ bê tông hơn 2km đường dong, ngõ xóm, 500m đường nội đồng, kè trên 300m đê sông cấp 2, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng với 50 cột đèn led dây điện ngầm, hoàn thành khu văn hóa thể thao xóm rộng trên 1.000m2; chỉnh trang cảnh quan quê hương theo nếp truyền thống với cây đa, giếng nước, sân đình... Ngoài làm nông nghiệp, xóm phát triển các ngành nghề cho nhân dân. Năm 2020, thu nhập bình quân người dân trong xóm đạt khoảng 54 triệu đồng. Toàn xóm có 85% gia đình văn hóa. Cán bộ, đảng viên, nhân dân xóm 4 phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021.

Đồng chí Phan Thanh Hà, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã Xuân Phương cho biết: Trên cơ sở truyền thống đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng với sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy xã đã tạo nhiều chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Hàng năm, Đảng bộ xã có 82% các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 18% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Gần 10 năm liền, Đảng bộ xã được Huyện ủy công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Các đoàn thể chính trị luôn vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những thành tựu quan trọng trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường thêm tình đoàn kết lương - giáo, tiếp thêm sức mạnh cho xã trên con đường đổi mới và phát triển./.

Bài và ảnh: Đức Thiện


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com