Lựa chọn đội ngũ cán bộ "đủ đức, đủ tài" tham gia cấp ủy, chính quyền các cấp: Nhìn từ tỉnh nông thôn mới Nam Định (kỳ 2)

02:09, 01/09/2020
(Tiếp theo kỳ trước)

Kỳ II: Thực hiện tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp

Tại buổi làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Ðảng với Tỉnh ủy Nam Ðịnh về công tác chuẩn bị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025), đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Ðảng  biểu dương, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của tỉnh Nam Ðịnh trong nhiệm kỳ qua, nhất là công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và chuẩn bị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới; chú trọng xây dựng nhân sự có chất lượng, ý chí, khát vọng, có phẩm chất đạo đức tốt để đưa Nam Ðịnh đi lên, đáp ứng với kỳ vọng của Trung ương và lòng mong đợi của cán bộ, nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu kết luận buổi làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Tỉnh ủy Nam Định về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Xuân Thu
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu kết luận buổi làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Tỉnh ủy Nam Định về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Xuân Thu

Bám sát thực tiễn, chỉ đạo từng việc cụ thể

Trong tháng 3-2020, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong  làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu quan trọng mà các huyện, thành phố đạt được trong thời gian qua. Về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, bám sát các chỉ tiêu của tỉnh và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhằm khai thác hiệu quả thế mạnh của địa phương. Nhân sự đại hội cấp xã và cấp huyện phải thực hiện nghiêm theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 71 của Ban TVTU bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đủ điều kiện, có tín nhiệm cao; bảo đảm về chất lượng, số lượng, tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ theo quy định. Tập trung giải quyết các tồn tại, thiếu sót, tồn đọng, đơn thư khiếu nại, tố cáo. Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi ở các địa phương, đơn vị lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban TVTU và các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai sớm Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; công tác tổ chức đại hội ở các cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu, kế hoạch đề ra. Các đảng bộ sớm thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội ở cấp mình; đồng thời phân công các đồng chí thường trực, thường vụ cấp ủy trực tiếp bám sát tình hình thực tế thành lập các đoàn kiểm tra và tổ công tác để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cấp ủy cấp dưới tiến hành công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội theo đúng quy định, kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị, tiến hành đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Nam Định bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Nam Định bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Cấp ủy các cấp đã sớm chủ động, chỉ đạo, bố trí, sắp xếp nhân sự một bước trước đại hội; tạo điều kiện thuận lợi khi triển khai xây dựng phương án nhân sự, nhất là về cơ cấu, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ và đổi mới 1/3 cấp ủy. Công tác xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội được cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao, bám sát đề cương, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Do đó, chất lượng dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được nâng lên so với các nhiệm kỳ trước.

Kết quả tổ chức đại hội cấp chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đại hội đảng bộ cấp cơ sở cơ bản tốt theo đúng chương trình, nội dung, kế hoạch đề ra. Về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022, đến ngày 31-3-2020 có 5.587/5.587 chi bộ đã tổ chức đại hội, đạt kết quả 100%. Về đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, đến ngày 30-6-2020 đã có 925/925 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội, đạt 100%; trong đó có 22 đơn vị đại hội điểm trước khi tổ chức đại trà và 26 đơn vị thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tại đại hội.

Chắc từng khâu, chuẩn từng bước

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ðảng ta rất chú trọng ban hành các nghị quyết, quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng đội ngũ cán bộ. Theo Chỉ thị 35, Bộ Chính trị đã quy định cụ thể đối với nhân sự tái cử và lần đầu tham gia cấp uỷ được thực hiện theo 5 bước; công tác chuẩn bị nhân sự cho Ðại hội là công việc “có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm cho thành công của Ðại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Ðại hội” như lời phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tháng 4-2020.

Một góc Thành phố Nam Định hôm nay
Một góc Thành phố Nam Định hôm nay

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, một nội dung đáng chú ý trong quy trình "5 bước", đó là đã tiến hành khảo sát nhân sự trước Ban chấp hành, nếu có đơn thư, khiếu nại, tố cáo về năng lực phẩm chất, bằng cấp, kê khai tài sản… tiểu ban nhân sự có trách nhiệm tổng hợp báo cáo trước khi đưa vào nhân sự Đại hội. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 32 ngày 12-2-2020 về việc rà soát tiêu chuẩn chính trị nội bộ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tham mưu Ban TVTU thực hiện việc thẩm tra xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên theo quy định, phục vụ tốt cho công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm... Trong đó, thẩm định tiêu chuẩn phục vụ Đại hội đảng các cấp 496 đồng chí.

Ban TVTU chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện việc nắm bắt dư luận, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; tăng cường nắm bắt tình hình, tiến hành rà soát, xử lý kịp thời đơn thư, khiếu nại, những vấn đề còn nổi cộm, bức xúc của nhân dân. Đồng thời hàng tuần, nghe các Tổ công tác của Ban TVTU tổng hợp, báo cáo tình hình để kịp thời chỉ đạo.

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Thành phố Nam Định đều tiến hành đại hội đủ 4 nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Kết quả bầu cử cấp ủy, ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo cấp ủy đều bảo đảm đúng nguyên tắc và Quy chế Bầu cử trong Đảng, đồng thời bầu một lần đủ số lượng, đúng với nhân sự dự kiến. Tổng số cấp ủy viên cơ sở 578 đồng chí; cấp ủy viên là nữ 222 đồng chí, bằng 38,4% (nhiệm kỳ 2015- 2020 là 31%); cấp ủy viên tham gia lần đầu 162 đồng chí, bằng 28%. Đồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở đã diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo đúng thời gian, đạt yêu cầu về nội dung; kết quả bầu cử đều bầu một lần đủ số lượng, cơ bản theo đúng định hướng của cấp ủy khóa cũ chuẩn bị; cấp uỷ khóa mới được nâng cao về chất lượng so với nhiệm kỳ trước, bảo đảm cơ cấu, nhất là cơ cấu nữ và tuổi trẻ.

Một trong những thành công của đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 là công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, công tâm, khách quan; thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc tập trung dân chủ nên tạo sự nhất trí cao. Thực tế, trước đại hội đảng bộ các cấp, xuất hiện không ít thông tin không chính thức, xấu độc, bịa đặt,… liên quan đến nhân sự được giới thiệu và công tác chuẩn bị nhân sự. Do đó, việc giới thiệu nhân sự, cấp ủy các cấp phải thực hiện trên cơ sở đúng quy hoạch; giữ vững nguyên tắc, quy chế, quy định, phát huy trách nhiệm, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan trong đánh giá, giới thiệu, lựa chọn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới.

Đảng ủy Phường Bà Triệu (Thành phố Nam Định) phát huy dân chủ trong đánh giá, giới thiệu, lựa chọn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới.
Đảng ủy Phường Bà Triệu (Thành phố Nam Định) phát huy dân chủ trong đánh giá, giới thiệu, lựa chọn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới.

Đồng thời, công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội các cấp là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy viên; người đứng đầu cấp ủy phải chịu trách nhiệm cao nhất về nhân sự mà tập thể cấp ủy mình giới thiệu, đề xuất. Theo chia sẻ của đồng chí Ngô Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bà Triệu (Thành phố Nam Định): Việc lựa chọn nhân sự tham gia BCH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở quán triệt sâu sắc các tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện theo quy định của Ðảng và phải có tính toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác. Chống các biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, vận động cá nhân, cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm... theo Quy định số 205-QÐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.

Bài học để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

Đến ngày 7-8-2020, Tỉnh ủy Nam Định chỉ đạo 15 Đảng bộ trực thuộc tổ chức xong Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025, theo đúng Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Theo đánh giá của Ban TVTU, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được tiến hành thận trọng, kỹ lưỡng, đảm bảo quy trình, quy định và tỷ lệ số dư; danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập chuẩn bị, trình đại hội được sự thống nhất cao; kết quả bầu cử cấp uỷ cơ bản bảo đảm yêu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn; một số đơn vị đảm bảo được cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ; chất lượng cấp uỷ được nâng lên.

Công tác bầu cử tại đại hội và tại phiên họp lần thứ nhất của ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng. Nhân sự do cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 chuẩn bị, đề cử được đại hội thống nhất cao. Các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp uỷ và nhân sự đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX đều bầu một lần đủ số lượng, theo đúng cơ cấu đề án nhân sự được đại hội biểu quyết thông qua.

Tổng số cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đề án nhân sự được 15 đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở biểu quyết thông qua là 503 đồng chí; giảm 7,54% (41 đồng chí) so với số lượng cấp ủy viên nhiệm kỳ 2015 – 2020 (544 đồng chí). Tổng số cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020 – 2025 được bầu tại 15 đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở là 488 đồng chí (số lượng cần bầu là 491 đồng chí). Trong đó: Số cấp ủy viên dưới 40 tuổi: 80 đồng chí (đạt 16,39%); độ tuổi bình quân của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 45,25 tuổi.

Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam phát động phong trào thi đua lao động, sản xuất chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp.
Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam phát động phong trào thi đua lao động, sản xuất chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ một số kinh nghiệm rút ra qua đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở là: Phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban TVTU và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội; nhất là trong thực hiện quy trình công tác chuẩn bị nhân sự đại hội. Thành lập các Tổ Công tác theo dõi, chỉ đạo đại hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; các Tổ Công tác xây dựng kế hoạch công việc, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên trong công tác theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn đại hội tại địa bàn, đơn vị được phân công phụ trách. Công tác nhân sự phải được lãnh đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, công tâm, khách quan, dân chủ trong lựa chọn cán bộ, chú ý người có trình độ, uy tín và năng lực được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tín nhiệm, nhất là các chức danh cán bộ chủ chốt của cấp uỷ. Xây dựng phương án nhân sự khoá mới đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu cán bộ nữ và cán bộ trẻ theo quy định; kiên quyết không cơ cấu vào cấp uỷ những cán bộ trình độ, năng lực, uy tín thấp.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, các cấp uỷ cần phải quan tâm lãnh đạo, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, phát huy và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị; chủ động giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; những việc có liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên và nhân sự cấp uỷ khoá mới; đồng thời, phải làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát trước, trong đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ.
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ.

Theo đánh giá của Ban TVTU: Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội ở các đảng bộ cấp huyện cũng còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Công tác chuẩn bị nhân sự khóa mới đã được tập trung thực hiện nghiêm túc song tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy ở một số nơi chưa đạt tỷ lệ quy định (tỷ lệ cán bộ nữ đạt 14,75%). Một số cấp ủy cấp huyện quán triệt chưa sâu sắc, lãnh đạo, chỉ đạo chưa quyết liệt công tác chuẩn bị đại hội. Công tác xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ của một số cấp ủy còn hạn chế dẫn đến việc đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định gặp khó khăn.

Qua đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 còn những vướng mắc, bất cập là: Nhân sự ứng cử, được đề cử tại đại hội đưa ngay vào danh sách bầu cử (cùng với danh sách đề cử của cấp ủy triệu tập đại hội) để đại hội biểu quyết thông qua (trong trường hợp danh sách nhân sự cấp ủy triệu tập đề cử, do đại hội đề cử và người ứng cử chưa đủ số dư 30% so với số lượng cần bầu) là chưa phù hợp với trình tự, thủ tục bầu cấp ủy quy định tại Điều 19, Chương IV Quy chế bầu cử trong Đảng và không chặt chẽ do nhân sự ứng cử, được đề cử tại đại hội không trải qua quy trình chuẩn bị nhân sự 5 bước theo quy định, thậm chí có nhân sự trong danh sách chuẩn bị quy trình 5 bước không đủ điều kiện nhưng tự ứng cử, được đề cử tại đại hội. Ban TVTU kiến nghị Trung ương hướng dẫn bổ sung quy định về việc lấy ý kiến giới thiệu của đại hội đối với nhân sự ứng cử, được đề cử (kể cả trường hợp chưa đủ số dư 30% so với số lượng cần bầu) để đảm bảo chặt chẽ và phù hợp trình tự, thủ tục bầu cấp ủy quy định tại Điều 19, Chương IV Quy chế bầu cử trong Đảng.

(Còn nữa)
Bài và ảnh:
Việt Thắng

 

 

 


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com