Hải Hậu đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

08:04, 30/04/2020

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”,  những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Hải Hậu tiếp tục được đổi mới, đi vào chiều sâu, tạo được sức lan tỏa sâu rộng và khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó đã tạo động lực mạnh mẽ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia, góp phần tạo bước chuyển biến vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; củng cố quốc phòng - an ninh của huyện.

Một góc thị trấn Yên Định.
Một góc thị trấn Yên Định.

Để phong trào thi đua đi vào chiều sâu và phát huy sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phong trào thi đua yêu nước ở huyện Hải Hậu đã bám sát nhiệm vụ chính trị, những mục tiêu kinh tế - xã hội trọng tâm và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về “chất” trong các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, tích cực trên các lĩnh vực và các địa phương, đơn vị. Hưởng ứng phong trào thi đua do huyện phát động, các ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã đề ra những phong trào thi đua phù hợp nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tạo sức lan tỏa sâu rộng như phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Sáng - xanh - sạch - đẹp”; “Đổi mới quản lý, công nghệ, năng suất, chất lượng”; “Thu tốt, chi tốt, quản lý tốt”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Khuyến học, khuyến tài”; “Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội”... Đồng chí Trần Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Hậu, cho biết: “Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện đã được phát động sâu rộng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực với nhiều hoạt động sôi nổi, lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, trở thành động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Trong đó điểm nhấn nổi bật nhất đó là phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư tích cực tham gia, tạo sự khởi sắc rõ nét trong diện mạo NTM của huyện Hải Hậu ngày càng “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao”. Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2015, huyện Hải Hậu đã tiếp tục phát động phong trào thi đua và tập trung chỉ đạo, có nhiều sáng tạo trong triển khai xây dựng NTM bền vững và phát triển (NTM nâng cao) giai đoạn 2016-2020. Ban hành Bộ tiêu chí xóm, tổ dân phố NTM nâng cao giai đoạn 2016-2020, Bộ tiêu chí xây dựng xã, thị trấn NTM nâng cao huyện Hải Hậu giai đoạn 2018-2020; ban hành cơ chế hỗ trợ, khen thưởng xây dựng NTM nâng cao huyện Hải Hậu giai đoạn 2016-2020... Huyện đã xây dựng và triển khai đồng bộ các biện pháp tổ chức thực hiện nâng cao các tiêu chí NTM, trong đó lựa chọn khâu đột phá là tập trung xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. Năm 2018, huyện Hải Hậu tiếp tục được Trung ương chọn là 1 trong 4 huyện điểm của cả nước xây dựng mô hình huyện NTM kiểu mẫu.

Cùng với các ngành, các đơn vị, địa phương trong huyện hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Hải Hậu thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở đồng thời đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động, tiêu biểu như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, các phong trào: “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”... Đồng thời, tham gia có hiệu quả phong trào xây dựng NTM nâng cao, xây dựng NTM kiểu mẫu do huyện phát động, với nhiều việc làm cụ thể như: Mặt trận Tổ quốc vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Hội Phụ nữ vận động xây dựng tuyến đường hoa, tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu, mô hình “Khuôn viên gia đình kiểu mẫu”, Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế - vì sức khỏe gia đình; Hội Cựu chiến binh tập trung vận động chỉnh trang khuôn viên gia đình, cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; Hội Nông dân vận động xử lý rác thải mềm tại hộ gia đình, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, xây dựng mô hình “Vườn kiểu mẫu”; Liên đoàn Lao động xây dựng trụ sở cơ quan, doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp, không khói thuốc lá; Đoàn Thanh niên xây dựng công trình “Hàng cây thanh niên”... Qua đó, đã phát huy được nội lực trong các tầng lớp nhân dân nói chung, của hội viên, đoàn viên nói riêng chung sức, đồng lòng đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao và xây dựng NTM kiểu mẫu...

Với việc phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh, tạo được điểm nhấn và sức bật trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Năm 2019, huyện Hải Hậu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,3%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,14% (trong đó tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội 0,06%). Trong phong trào xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, đến nay 527/546 xóm, tổ dân phố đạt NTM bền vững và phát triển; 2 xóm được công nhận xóm NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững”; có 3 xã (Hải Thanh, Hải Quang, Hải Châu) và 7 xóm, tổ dân phố đã cơ bản hình thành được các tiêu chí kiểu mẫu về kết cấu hạ tầng, cảnh quan, môi trường và văn hóa; xây dựng 4 tuyến đường cơ bản đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của huyện Hải Hậu đã tạo động lực quan trọng để các ngành, các đơn vị, các tầng lớp nhân dân tiếp tục hăng hái thi đua, hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng quê hương Hải Hậu ngày càng giàu đẹp, phát triển./.

Bài và ảnh: Thu ThuỷBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com