Phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ trong cơ quan dân cử

08:05, 20/05/2016

Nguyễn Thanh Xuân,
Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN
phường Hạ Long (TP Nam Định)

Ngày 22-5-2016, cử tri cả nước sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Với cử tri trên địa bàn Thành phố Nam Định sẽ là một ngày có ý nghĩa trọng đại hơn nữa, vì sau 7 năm các phường trong thành phố thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND cấp phường, thì nay theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và các Luật mới được ban hành, sẽ tái lập HĐND cấp phường. Đây là sự mong mỏi, trông đợi của cử tri trên địa bàn phường Hạ Long nói riêng và cử tri trong thành phố nói chung, thể hiện niềm tin về một cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân bầu ra.

Là một cử tri được tham gia đi bầu cử lần này, tôi tin tưởng rằng cử tri trên địa bàn phường Hạ Long nói riêng và cử tri trong thành phố nói chung sẽ sáng suốt, lựa chọn những ứng cử viên đủ đức, đủ tài, có bản lĩnh, có năng lực, trình độ, có tinh thần đấu tranh để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp, xứng đáng với niềm tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường cũng như của thành phố; đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong công cuộc xây dựng và đổi mới.

Là Chủ tịch Hội LHPN phường, bản thân tôi rất mong muốn các ứng cử viên nữ sẽ trúng cử với tỷ lệ cao, để chị em phụ nữ được nói lên tiếng nói của mình tại Quốc hội và HĐND các cấp, được đóng góp công sức của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em; phát huy và nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước.

Đối với cá nhân tôi và các nữ ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường lần đầu đã được Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố quan tâm, tạo điều kiện tập huấn về kỹ năng thuyết trình và xây dựng chương trình hành động đối với các ứng cử viên, thể hiện sự quan tâm, sâu sát đến phong trào phát triển quyền bình đẳng giới của phụ nữ. Trong lần bầu cử này, phường Hạ Long có 46 đại biểu tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường khóa VII, trong đó có 20 đại biểu là nữ, chiếm tỷ lệ 43,5%; đây là một con số khá cao so với các đơn vị trong thành phố và bản thân tôi tin tưởng rằng, bằng tất cả sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm của người phụ nữ trong thời kỳ đổi mới, các nữ ứng cử viên sẽ tham gia ứng cử và trúng cử với tỷ lệ cao, xứng đáng với niềm tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.

Đối với cán bộ, hội viên Hội LHPN phường chúng tôi, thời gian qua, đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố, nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, kế hoạch của Ủy ban bầu cử phường Hạ Long; chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tuyên truyền ý nghĩa của cuộc bầu cử tới toàn thể cán bộ, hội viên trong toàn phường thông qua các kỳ sinh hoạt chi hội. Qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên để mỗi cán bộ, hội viên thực sự là một tuyên truyền viên, gương mẫu thực hiện quyền, nghĩa vụ của người công dân tích cực tham gia đi bầu cử và tuyên truyền, vận động nhân dân nơi mình sinh sống hăng hái tham gia đi bỏ phiếu đầy đủ, đúng thời gian quy định; để ngày 22-5 thực sự là ngày hội của cử tri cả nước, lựa chọn ra những đại biểu có tâm, có tầm, đóng góp xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh./.

Văn Huỳnh (ghi)

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com