Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

08:02, 01/02/2012

Nhận thức rõ vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, đơn vị, ngay từ đầu năm 2011, các cấp uỷ Đảng trong tỉnh đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với thực tế ở địa phương, đồng thời tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra.

Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Nam Trực họp bàn triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2012.
Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Nam Trực họp bàn triển khai công tác kiểm tra,
giám sát năm 2012.

Trong năm, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) các huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc đã mở 54 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho 894 cán bộ làm công tác kiểm tra. Tiến hành kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với 90 trường hợp; vi phạm chủ yếu là việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; sai phạm trong quản lý và sử dụng đất, nhà đất; vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống; mất đoàn kết nội bộ; cố ý làm trái và các vi phạm khác… Qua kiểm tra, đã kết luận 79 đảng viên có vi phạm, chiếm tỷ lệ 87,8% số đảng viên được kiểm tra, số đảng viên phải thi hành kỷ luật là 48 trường hợp, chiếm 60,7% số đảng viên có vi phạm; đã thi hành kỷ luật 44 đảng viên. Trong công tác kiểm tra tổ chức Đảng, UBKT các cấp đã kiểm tra 12 tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra đã kết luận 10 tổ chức Đảng có vi phạm, chiếm 83,3% so với tổng số tổ chức Đảng được kiểm tra; phải thi hành kỷ luật 4 tổ chức, chiếm 40% so với số tổ chức Đảng có vi phạm, đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức, chiếm 50% so với số tổ chức Đảng phải thi hành kỷ luật. Nội dung sai phạm tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra vi phạm; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết nội bộ… Trong quá trình kiểm tra và giải quyết đối với đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng nguyên tắc, bảo đảm đúng người, đúng việc. Các tổ chức Đảng đã thực hiện đúng phương hướng, phương châm trong việc xem xét xử lý, áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp với nội dung vi phạm. Thực hiện nhiệm vụ giám sát tổ chức Đảng và đảng viên, UBKT các cấp đã tiến hành giám sát theo chuyên đề đối với 359 đảng viên, phát hiện 3 đảng viên cấp cơ sở có dấu hiệu vi phạm. UBKT các cấp đã giám sát theo chuyên đề đối với 716 tổ chức Đảng, trong đó UBKT Tỉnh ủy đã hoàn thành chương trình giám sát chuyên đề đối với các huyện ủy: Mỹ Lộc, Hải Hậu, Trực Ninh về việc ban hành và thực hiện quy chế làm việc nhiệm kỳ 2010-2015 của cấp ủy và UBKT; việc ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Nhìn chung năm 2011, các cuộc kiểm tra, giám sát đều thực hiện đúng quy trình, quy định, coi trọng công tác kiểm tra, xác minh, xử lý hoặc tham mưu giúp cấp ủy xem xét, xử lý, góp phần ngăn chặn những biểu hiện vi phạm của một số tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, qua đó đã góp phần củng cố tổ chức Đảng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát còn một số hạn chế: Ở một số nơi, việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên còn để kéo dài, chưa bảo đảm phương hướng, phương châm thi hành kỷ luật trong Đảng. Việc học tập, nghiên cứu nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra còn hạn chế, hiệu quả công tác chưa cao.

Năm 2012 công tác kiểm tra của UBKT các cấp tập trung vào các nội dung: Tăng cường kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là trong các lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất, ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng, công tác cán bộ, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành quy chế làm việc trong Đảng. Đẩy mạnh công tác giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên trên các lĩnh vực gắn với xây dựng kế hoạch và triển khai giám sát việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo Thông báo số 160 của UBKT Trung ương. Tổ chức tốt việc tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh việc tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp./.

Bài và ảnh: Quốc TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com