Đảng bộ huyện Xuân Trường Đại hội đại biểu lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2010-2015)

08:08, 06/08/2010

Trong các ngày 4, 5 và 6-8-2010, Đảng bộ huyện Xuân Trường tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2010-2015). Các đồng chí: Chu Văn Đạt, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trung tướng Phạm Xuân Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Trung ương, của tỉnh; các đồng chí trong Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh đã đến dự.

 

Đồng chí Chu Văn Đạt, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao tặng đại hội đảng bộ huyện Xuân Trường lẵng hoa tươi thắm. Ảnh: xuân thu
Đồng chí Chu Văn Đạt, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao tặng đại hội đảng bộ huyện Xuân Trường lẵng hoa tươi thắm.
Ảnh: xuân thu

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, quân và dân huyện Xuân Trường đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân là 10,8%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 11 triệu đồng; một số lĩnh vực duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Ba năm đầu nhiệm kỳ, sản xuất CN-TTCN của huyện với ngành chủ lực là sửa chữa, đóng mới phương tiện vận tải thủy phát triển mạnh với mức tăng trưởng trung bình 25%/năm. Giá trị sản xuất CN-TTCN năm 2010 ước đạt 800 tỷ đồng, chiếm 43% trong cơ cấu kinh tế; giá trị hàng hóa xuất khẩu năm 2010 đạt 20 triệu USD. Trong sản xuất nông nghiệp, huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng đề án sản xuất lúa và vụ đông trên đất 2 lúa, đẩy mạnh các giải pháp nhằm tăng giá trị trên 1 ha canh tác. Các ngành dịch vụ phát triển mạnh; tỷ trọng ngành dịch vụ năm 2010 chiếm 31% trong cơ cấu kinh tế của huyện. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2010 ước đạt 215,2 tỷ đồng, các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các chính sách xã hội được quan tâm, đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện. Công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân từng bước được đổi mới, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện Xuân Trường tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; tập trung khai thác mọi nguồn lực xã hội để phát triển kinh tế nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường; phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân 13-14%/năm trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng vào năm 2015. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế với tỷ trọng công nghiệp, xây dựng đạt 49%, tỷ trọng dịch vụ 30%, tỷ trọng nông nghiệp thủy sản còn 21% vào năm 2015. Giá trị sản xuất CN-TTCN phấn đấu tốc độ tăng trưởng 23-24%/năm; giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 27 triệu USD vào năm 2015; thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn hàng năm vượt 5% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Xuân Trường đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện cần tập trung sự lãnh đạo, huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả của các ngành công nghiệp, tập trung phát triển các ngành công nghiệp truyền thống; khai thác thế mạnh tiềm năng sản xuất nông nghiệp hàng hoá, phát triển mạnh sản xuất vụ đông trên đất 2 lúa; tranh thủ mọi nguồn lực nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Triển khai sâu rộng Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của cán bộ đảng viên trong công cuộc xây dựng đất nước./.

Thanh TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com