Tập trung khai thác các nguồn lực, xây dựng huyện Nam Trực phát triển toàn diện, bền vững

08:08, 04/08/2010
Vũ Đức Hạnh
Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nam Trực

Chặng đường 5 năm (nhiệm kỳ 2005-2010), mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp có hiệu quả của các ngành, các cấp. Đảng bộ Nam Trực đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân trong huyện thi đua lao động sản xuất, hoàn thành thắng lợi và toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội do đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra, đưa huyện nhà có bước phát triển lên tầm cao mới, tạo tiền đề cho bước phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong những năm tới.

Thị trấn Nam Giang (Nam Trực) trong công cuộc đổi mới. Ảnh: Dương Đức
Thị trấn Nam Giang (Nam Trực) trong công cuộc đổi mới.
Ảnh: Dương Đức
Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả nên kinh tế của huyện đã có bước phát triển và tăng trưởng khá. Với phương châm lấy sản xuất nông nghiệp làm nền tảng, sản xuất CN-TTCN, kinh doanh dịch vụ, thương mại làm khâu đột phá tăng tốc trong phát triển kinh tế của huyện, trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, từ ba vùng chuyên canh ổn định là vùng lúa, vùng màu và vùng bãi, huyện đã chỉ đạo các địa phương tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, nhất là đưa các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao; khuyến khích phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh được coi là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Năm 2010, toàn huyện có 22 nghìn ha gieo trồng, trong đó có gần 50 ha trồng rau màu và các loại cây trồng khác ngoài lúa. Giá trị thu nhập bình quân trên một ha canh tác đạt 73,5 triệu đồng. Trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều cánh đồng đạt 100 triệu đồng/ha trở lên ở các xã: Nam Mỹ, Nam Dương, Nam Hùng, Nam Thắng... Sản lượng lương thực đạt bình quân 108 tấn/năm. Chăn nuôi phát triển nhanh theo mô hình gia trại, trang trại nhỏ và vừa, giá trị chăn nuôi đạt 29,9% trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp... Trong lĩnh vực sản xuất CN-TTCN, là huyện đa nghề, có nhiều tiềm năng và lợi thế về ngành nghề truyền thống như dệt may, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng..., nhiệm kỳ qua, huyện uỷ đã có nhiều nghị quyết chuyên đề về phát triển CN-TTCN; trong đó tập trung chỉ đạo phải đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất. Nhiều cụm, điểm công nghiệp tập trung được xây dựng như: Cụm công nghiệp Vân Chàng rộng 5 ha, đến nay, đã thu hút 72 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Cụm công nghiệp Nam Hồng rộng 14ha đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng. Cụm công nghiệp Đồng Côi với diện tích 28ha. Cùng với xây dựng cụm công nghiệp, huyện khuyến khích mở rộng các làng nghề truyền thống, phát triển thêm nghề mới giải quyết việc làm cho người lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng CN-TTCN, thương mại, dịch vụ. Theo đó 5 năm qua, giá trị sản xuất CN-TTCN trên địa bàn huyện tăng bình quân 24,6% năm, riêng năm 2010 ước đạt 920,5 tỷ đồng, vượt 70,5 tỷ đồng so với chỉ tiêu đại hội đề ra. Kết quả trên lĩnh vực sản xuất CN-TTCN dịch vụ thương mại đã góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện tăng 10,2%. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch tích cực, trong đó nông nghiệp, thuỷ sản 32,6%; CN-TTCN - xây dựng 34,9%; dịch vụ 32,5%. Mỗi năm huyện tạo việc làm mới cho gần 3500 lao động. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 ước đạt 11,4 triệu đồng, vượt 3,4 triệu đồng so với chỉ tiêu đại hội. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế và thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã có nhiều tiến bộ và đạt nhiều kết quả toàn diện. Sự nghiệp giáo dục đào tạo, giữ vững truyền thống của quê hương hiếu học, đã có bước phát triển cả số lượng, chất lượng và quy mô. Tỷ lệ học sinh vào lớp 10 hàng năm đạt 80%, vượt 9,6% so với chỉ tiêu đại hội. Hiện đã có 100% số xã thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các chính sách xã hội, người có công, xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ người nghèo… được triển khai kịp thời. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6%. Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững. Cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hoá phúc lợi được đầu tư xây dựng khang trang, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn của huyện từng bước được đổi mới theo hướng giàu đẹp, văn minh. Các dự án công trình xây dựng phục vụ phát triển kinh tế xã hội như: Bệnh viện huyện, trường học, đường giao thông, mặt bằng cho các doanh nghiệp sản xuất... tiếp tục được đầu tư mở rộng và hợp tác đầu tư xây dựng đã không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua đã được BCH đảng bộ huyện đặc biệt chú trọng và xác định là nhiệm vụ then chốt. BCH Đảng bộ huyện đã chủ động xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức và nâng cao vai trò hạt nhân lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Một số đảng bộ xã trong năm đầu của nhiệm kỳ này thuộc diện "đầu yếu" nay đã có bước phát triển mới, toàn diện và vững chắc. Đến nay, Đảng bộ huyện có 82,2% số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, tăng gần 10% so với năm đầu của nhiệm kỳ, không còn TCCS Đảng yếu kém…

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Nam Trực cũng còn một số hạn chế, thiếu sót. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, thủ tục hành chính chậm được cải cách; năng lực số ít cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới; sản xuất CN-TTCN chưa có doanh nghiệp mạnh, khả năng cạnh tranh chưa cao. Tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được cải thiện…

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Nam Trực xác định: Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, kiên định thực hiện quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hoá làm nền tảng tinh thần và động lực cho kinh tế - xã hội phát triển, trong 5 năm tới tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế trên địa bàn huyện; tiếp tục phát huy nguồn nhân lực, vật lực tại chỗ, đồng thời mở rộng hợp tác với các ngành, các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh để thu hút đầu tư phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 12% đến 13%. Đến năm 2015, cơ cấu kinh tế sẽ là: CN-TTCN, dịch vụ đạt 74%; giá trị thu nhập bình quân trên 1ha canh tác đạt 85 triệu đồng trở lên, thu nhập bình quân đầu người từ 28 đến 30 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ nghèo xuống còn 3%. Đến năm 2015, có 90% số hộ gia đình trong huyện được dùng nước sạch, 60% số lao động được qua đào tạo, 75% số hộ đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hoá". Trong công tác xây dựng Đảng, phấn đấu mỗi năm kết nạp 200 đảng viên, 90% số TCCS Đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành nhiệm vụ… Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh…

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Nam Trực tập trung thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp: Tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, đẩy mạnh tích tụ ruộng đất hình thành các vùng chuyên canh, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại. Tập trung chỉ đạo, xây dựng thành công mô hình nông thôn mới xã Nam Hồng để nhân rộng. Thực hiện có hiệu quả quy hoạch và chương trình phát triển CN-TTCN giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn đến 2020. Huyện chủ trương lấy CN-TTCN là hướng đi lâu dài và là khâu đột phá, tăng tốc để phát triển trong đó chú ý ưu tiên 3 ngành kinh tế mũi nhọn: cơ khí, dệt - may và sản xuất VLXD; tạo điều kiện và khuyến khích phát triển doanh nghiệp, cũng như xây dựng một số doanh nghiệp mạnh làm động lực thúc đẩy sản xuất CN-TTCN phát triển. Tập trung khai thác các nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm về giao thông, thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội… Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị vững mạnh, Đảng bộ đã đề ra nhiều giải pháp nhằm đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng hiệu quả, thiết thực; trong đó xác định nhân tố con người, nguồn nhân lực nói chung, nguồn lực cán bộ nói riêng là yếu tố quyết định quá trình phát triển…

Nhiệm kỳ 5 năm tới sẽ còn nhiều khó khăn thách thức, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, Đảng bộ, quân và dân huyện Nam Trực nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, vững bước trên đường phát triển và hội nhập./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com