Triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh giai đoạn 2021-2026

07:06, 16/06/2022

Ngày 15-6, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (XDĐSVH) tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-BCĐ (Kế hoạch 46) về việc triển khai chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH” tỉnh giai đoạn 2021-2026.

Để giữ vững, phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH” gắn với thực hiện Kết luận số 75-KL/TU ngày 14-12-2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 07 xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, Kế hoạch 46 đã đề ra các mục tiêu cụ thể: trên 80% người dân được nâng cao mức hưởng thụ, tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; 100% huyện, xã có Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao; 100% đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn có điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng và lựa chọn xây dựng mô hình văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút trên 60% tỷ lệ người dân tham gia giao lưu, sinh hoạt; các thôn, xóm, tổ dân phố có ít nhất 1 đội/CLB văn hóa, nghệ thuật, TDTT, trò chơi dân gian… hoạt động thường xuyên, hiệu quả; Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh thực hiện số hóa tư liệu; trên 80% gia đình giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”; trên 70% thôn, xóm, tổ dân phố giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; trên 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn “Nếp sống văn hóa”; trên 50% phường, thị trấn đạt chuẩn “Đô thị văn minh”. Kế hoạch 46 cũng đề ra 5 nội dung của phong trào gồm: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, tiêu biểu, khu dân cư văn hóa, tiêu biểu; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, phong trào gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các giải pháp để thực hiện Kế hoạch gồm: nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, đưa mục tiêu thực hiện phong trào vào nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch của các cấp chính quyền; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào các cấp; huy động các nguồn lực, tăng mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước; đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng; thường xuyên tổng kết kinh nghiệm về hiệu quả thực hiện phong trào; kiên quyết đấu tranh với những hành vi phản văn hóa, lệch chuẩn văn hóa.

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH” tỉnh yêu cầu các cơ quan thành viên và các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo phong trào các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch 46 theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm phù hợp với điều kiện và thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở VH, TT và DL) kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện phong trào theo quy định./.

Khánh DũngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com