Khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

06:11, 15/11/2021

Ngày 12-11 UBND tỉnh ban hành Công văn số 148 yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 8-10-2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ; Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 6-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát kỹ đối tượng được bổ sung thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết 126/NQ-CP và điều kiện được hỗ trợ theo Quyết định 33/2021/QĐ-TTg đảm bảo không trùng lắp; những trường hợp đã được chi trả hỗ trợ hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh sách hỗ trợ nhưng chưa chi trả hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định 30/2021/QĐ-UBND thì không thuộc đối tượng áp dụng chính sách quy định tại Quyết định 33/2021/QĐ-TTg. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện ở các địa phương, đơn vị; không để lợi dụng trục lợi chính sách.

Sở TT và TT, Báo Nam Định, Đài PT và TH tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ, trình tự thủ tục theo quy định, nhất là các nội dung được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết 126/NQ-CP và Quyết định 33/2021/QĐ-TTg để nhân dân biết, tham gia thụ hưởng chính sách. Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến và phối hợp triển khai, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo các Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 126/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định 33/2021/QĐ-TTg, Quyết định 30/2021/QĐ-UBND. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác của hồ sơ và số liệu báo cáo. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục tham gia giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đảm bảo công khai minh bạch, đúng đối tượng, đúng chế độ./.

Việt ThắngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com