Xuân Trường tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng giai đoạn 2016-2020

04:09, 26/09/2021

Chiều 24-9, Huyện ủy Xuân Trường tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh 5 năm (giai đoạn 2016-2020). Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tới dự.

5 năm qua, Huyện ủy Xuân Trường đã tập trung lãnh đạo, tăng cường công tác xây dựng Đảng. Trong đó, đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy các cấp đã chú trọng đổi mới sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ; coi trọng việc phát huy vai trò của đảng bộ, chi bộ trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, giúp cán bộ, đảng viên nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, nâng cao ý thức rèn luyện phấn đấu; Chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên thường xuyên được coi trọng. Huyện đã mở 7 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 679 học viên, 5 lớp sơ cấp chính trị cho 322 học viên, 18 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 1.424 quần chúng ưu tú, 10 lớp đảng viên mới cho 868 học viên và hàng trăm lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 14.873 lượt học viên. Kết quả công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2020 có 92,8% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 91%. Các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; chủ động xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và từng năm. Trong 5 năm, các cấp ủy trong toàn huyện đã tiến hành kiểm tra 174 lượt tổ chức đảng và 121 lượt đảng viên, giám sát 117 lượt tổ chức đảng và 123 lượt đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 59 lượt đảng ủy, 56 lượt đảng viên, giám sát 20 lượt tổ chức đảng và 47 lượt đảng viên, cấp cơ sở tiến hành kiểm tra 115 lượt chi bộ và 65 lượt đảng viên, giám sát 97 lượt tổ chức đảng và 76 lượt đảng viên. Việc tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, Đảng bộ huyện Xuân Trường đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịnh theo hướng tích cực. Huyện được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017, về đích sớm 3 năm so với chỉ tiêu đại hội và là một trong 5 huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành xây dựng NTM, huyện được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2016, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019.

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Xuân Trường tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025). Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên theo tinh thần Kết luận số 38-KL/TW ngày 13-11-2018 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Hoàng Tuấn

 

 

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com