Phân cấp trách nhiệm cấp phép và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

07:09, 23/09/2021

Ngày 22-9, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về phân cấp, trách nhiệm cấp Giấy phép xây dựng (GPXD) và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Theo đó, việc cấp phép xây dựng phải phù hợp với các điều kiện quy định tại Điều 41, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3-3-2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan. Về thẩm quyền cấp GPXD: Sở Xây dựng cấp GPXD đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên thuộc diện phải cấp GPXD trên địa bàn tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh cấp GPXD đối với các công trình thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp GPXD trong các KCN thuộc thẩm quyền quản lý; UBND các huyện, thành phố Nam Định cấp GPXD đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý (trừ các công trình do UBND tỉnh phân cấp cho Sở Xây dựng, Ban Quản lý các KCN cấp GPXD). 

UBND cấp huyện chịu trách nhiệm về quản lý trật tự xây dựng tất cả các công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý, bao gồm các công trình do Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng (trừ công trình thuộc bí mật Nhà nước)… UBND cấp xã chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với tất cả các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trên địa bàn do mình quản lý (trừ công trình thuộc bí mật Nhà nước)...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5-10-2021./.

Thành TrungBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com