Thành ủy Nam Định tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết chuyên đề toàn khóa

08:08, 04/08/2021

Ngày 4-8, Thành ủy Nam Định đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, BCH Đảng bộ thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho cán bộ chủ chốt các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu những nội dung chính của 5 Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TU về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 05-NQ/TU về “Xây dựng, phát triển vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 06-NQ/TU về “Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 07-NQ/TU về “Tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 08-NQ/TU về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025” và 3 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Nghị quyết số 05-NQ/TU về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 06-NQ/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp, giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 07-NQ/TU về “Nâng cao năng lực quản lý đô thị, trọng tâm là trật tự xây dựng đô thị, kỷ cương và văn minh đô thị thành phố Nam Định, giai đoạn 2021-2025”.

Các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Tỉnh ủy và Thành ủy Nam Định mới ban hành đều có ý nghĩa quan trọng trên các lĩnh vực: Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Tỉnh ủy, Thành ủy nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng thành phố Nam Định ngày càng văn minh, hiện đại./.

Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com