Thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025

08:08, 04/08/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra quyết định triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” của Bộ giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch nhằm xác định các nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trong giai đoạn 2021-2025. Từ đó, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động phát triển văn hóa đọc nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra trong Đề án, đưa văn hóa đọc lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Trong giai đoạn 2021-2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tập trung vào các nội dung bao gồm: Đề xuất hoàn thiện thể chế; Xây dựng mô hình phát triển văn hóa đọc; Biên soạn tài liệu; Tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phát triển văn hóa đọc; Tuyên truyền phát triển văn hóa đọc; Xã hội hóa, vận động tài trợ; Hợp tác quốc tế trong phát triển văn hóa đọc; Gắn việc phát triển văn hóa đọc với triển khai các chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch có liên quan và gắn với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số./.

Theo Báo Nhân DânBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com