Đánh giá kết quả công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

07:04, 14/04/2021

Chiều 14-4, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1 về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai nhiệm vụ công tác bầu cử trong thời gian tới. Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, thành viên UBBC tỉnh, Trưởng các đoàn kiểm tra, giám sát bầu cử.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra của UBBC tỉnh, từ ngày 23-3 đến 13-4-2021, đoàn kiểm tra, giám sát của UBBC tỉnh, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đi kiểm tra, giám sát đợt 1 về công tác bầu cử tại 10 huyện, thành phố và 20 đơn vị cấp xã. Qua kiểm tra, giám sát, các địa phương đều tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử nghiêm túc, chủ động, trách nhiệm, linh hoạt. Các nội dung chuẩn bị liên quan đến công tác bầu cử được các địa phương triển khai theo kế hoạch đã đề ra và đúng quy định pháp luật. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các địa phương thường xuyên liên hệ, phối hợp chặt chẽ với UBBC tỉnh, MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ... để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Sau hội nghị hiệp thương lần 2, cấp huyện, cấp xã đã lập được danh sách người được giới thiệu ứng cử cơ bản đảm bảo tiêu chí, tỷ lệ theo quy định; số dư số lượng người được giới thiệu ứng cử so với số lượng đại biểu được bầu tại các đơn vị bầu cử theo quy định. Cụ thể, các huyện, thành phố đã giới thiệu 665 người/323 người được bầu theo quy định (trung bình đạt 2,01 lần); cấp xã giới thiệu được 10.928/6.580 được bầu (trung bình đạt 1,7 lần). Đến nay, các huyện, thành phố đều đã thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử theo quy định để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử. Toàn tỉnh đã thành lập 10 UBBC cấp huyện, 100 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện tại 100 đơn vị bầu cử. Cấp xã thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử của địa phương với tổng số 226 Ban chỉ đạo và 226 UBBC cấp xã; thành lập 1.627 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã tại 1.627 đơn vị bầu cử đã được ấn định. UBND cấp xã đã thành lập 1.698 Tổ bầu cử với tổng số 24.681 thành viên. Việc thành lập các Tổ bầu cử đảm bảo đúng quy định về thời hạn và số lượng thành viên. Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện trên địa bàn tỉnh là 100 đơn vị được bầu tổng số 351 đại biểu; cấp xã được bầu tổng số 5.704 đại biểu. UBND cấp huyện đã phê chuẩn 1.698 khu vực bỏ phiếu tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 114 người. Căn cứ số lượng người được phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, các huyện, thành phố đã tổ chức giới thiệu người của địa phương mình đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định. Sau hội nghị hiệp thương lần 2, tổng số người được giới thiệu ứng cử HĐND cấp huyện là 665 người, cao hơn 1,9 lần so với số đại biểu được bầu. Trong đó cơ cấu: Nữ 307 người, tỷ lệ 46,17%; trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 302 người, tỷ lệ 45,41%; người ngoài Đảng 115 người, tỷ lệ 17,29%; chức sắc tôn giáo 14 người, tỷ lệ 2,1%; tái cử 182 người, tỷ lệ 48,6%. Đến 17 giờ ngày 14-3-2021), UBBC đã nhận đủ 665 hồ sơ do các tổ chức, đơn vị giới thiệu và không có hồ sơ tự ứng cử. Tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 10.847 người, cao hơn 1,9 lần so với số đại biểu được bầu; các tổ chức, đơn vị đã tổ chức giới thiệu đủ 10.847 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã theo đúng quy định. Về cơ cấu nữ 4.345 người, tỷ lệ 40,06%; trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 366 người, tỷ lệ 33,83%, người ngoài Đảng 4.502 người, tỷ lệ 41,50%; chức sắc tôn giáo 66 người, tỷ lệ 0,61%; tái cử 3.507 người, tỷ lệ 58,9%. Các đơn vị đã nhận 10.851 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; trong đó có 4 người tự ứng cử. UBBC các huyện, thành phố đều đã thành lập Tiểu ban phụ trách công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử và triển khai các hoạt động tuyên truyền cho bầu cử; chủ động đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền như dựng pa nô, treo khẩu hiệu, treo cờ, tăng thời lượng phát sóng, đưa tin, bài về bầu cử. Các huyện, thành phố trong tỉnh đều đã xây dựng và ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương căn cứ kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua bảo đảm nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, chất lượng và tiến độ, tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời và có các hình thức biểu dương khen thưởng phù hợp. Công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, y tế đảm bảo theo kế hoạch, phương án; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về công tác bầu cử và người ứng cử đại biểu HĐND các cấp được quan tâm, tổ chức nắm bắt tình hình, hướng dẫn cụ thể quy trình thụ lý và xử lý các đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong bầu cử. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh và đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh đánh giá cao kết quả kiểm tra, giám sát của các đoàn và nhấn mạnh: Để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công, trong thời gian tới, các cơ quan, thành viên UBBC tỉnh, các huyện, thành phố, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương cần quan tâm triển khai các bước để tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 (chậm nhất là ngày 18-4-2021) để lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp; phân bổ và công bố danh sách ứng cử viên ứng cử tại các đơn vị bầu cử. UBBC các cấp lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử (chậm nhất là ngày 28-4-2021) theo quy định. Tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri; kiểm tra, bổ sung, điều chỉnh danh sách cử tri, trong đó chú ý các huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Nghĩa Hưng vì có nhiều người đi làm ăn xa. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử, tăng cường các hoạt động tuyên truyền trực quan như chăng treo cờ, pa nô, khẩu hiệu, cổng chào… Tăng thời lượng phát sóng của các Đài phát thanh và truyền hình, hệ thống đài phát thanh, truyền thanh từ huyện đến cơ sở… Tổ chức tập huấn công tác bầu cử cho thành viên các tổ chức phụ trách công tác bầu cử tại địa phương. Tiếp tục chuẩn bị tài liệu bầu cử, tổ chức in ấn để tiến hành cấp phát sớm theo kế hoạch. Triển khai kiểm tra, thẩm tra tiêu chuẩn chính trị của các ứng cử viên theo quy định; thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để kịp thời xử lý khi có phát sinh; tiếp tục triển khai các kế hoạch trấn áp tội phạm. Tổ chức tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử theo đúng quy định của pháp luật./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com