Nam Trực sơ kết 5 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự

07:04, 14/04/2021

Sáng 13-4, huyện Nam Trực tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015; tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 và tổng kết công tác giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Thực hiện Luật NVQS năm 2015, huyện Nam Trực đã tổ chức hội nghị quán triệt Luật NVQS năm 2015 cho cán bộ chủ chốt các cấp và cơ quan Ban CHQS huyện, Ban CHQS các xã, thị trấn. Hàng năm Huyện ủy, UBND huyện đều có nghị quyết, chỉ thị về công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP) nói chung và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nói riêng; các xã, thị trấn ra nghị quyết, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhận thức của nhân dân về thực hiện Luật NVQS. Sau 5 năm thực hiện Luật NVQS vai trò quản lý Nhà nước về nhiệm vụ QP, QSĐP được tăng cường.

Hội đồng NVQS các cấp từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã đăng ký, quản lý tổng nguồn sẵn sàng nhập ngũ gần 20 nghìn công dân trong độ tuổi. Ban CHQS huyện tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện Luật NVQS ở địa phương, ra quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, xét duyệt danh sách miễn, tạm hoãn; danh sách phát lệnh nhập ngũ, công khai đến thôn, xóm, tổ dân phố, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật. Công tác khám sức khỏe NVQS cho nam công dân sẵn sàng nhập ngũ thực hiện đúng theo quy định. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã điều khám trên 7.000 lượt thanh niên, lên trạm đạt 98%; đạt sức khoẻ 55,9% so với số lên trạm. Lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng, ngày giao quân trở thành ngày hội của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Từ năm 2016 đến nay toàn huyện đã bàn giao 1.620 nam công dân cho các đơn vị quân đội, hoàn thành 100 chỉ tiêu, chất lượng giao quân năm sau cao hơn năm trước. Các địa phương làm tốt công tác hậu phương quân đội, phối hợp với các dơn vị tặng sổ tiết kiệm, tặng quà cho công dân trước khi nhập ngũ; tổ chức đón nhận quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương, tư vấn giới thiệu việc làm, giúp quân nhân sớm ổn định đời sống, xây dựng, phát triển kinh tế gia đình, tham gia xây dựng lực lượng dự bị động viên trong phong trào ở địa phương; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật NVQS đảm bảo công khai, đúng quy định, đúng pháp luật.

Năm 2021, toàn huyện đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo an toàn; trong đó, sức khỏe loại 1 đạt 22,5%; loại 2 đạt 37,3%, loại 3 đạt 40,2%; trình độ cao đẳng, đại học chiếm 6,2%; THPT chiếm 53,2%, THCS chiếm 40,6%. Nhiều đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ như: Nam Dương, Nam Thắng, Nam Hùng, thị trấn Nam Giang… Công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng được triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện. Năm 2020, Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh huyện đã mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 80 đồng chí đối tượng 4 và 55 tăng ni, phật tử; hướng dẫn giảng dạy quốc phòng, an ninh cho gần 6.000 học sinh THPT đạt yêu cầu đề ra.

Thời gian tới, huyện Nam Trực tiếp tục triển khai thực hiện Luật NVQS năm 2015; thường xuyên kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng NVQS các cấp. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật. Thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ; làm tốt công tác sơ tuyển, khám sức khỏe NVQS; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm Luật NVQS góp phần giữ vững kỷ cương, pháp luật./.

Hoàng TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com