Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; các sở: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2021

08:01, 14/01/2021

Chiều 14-1, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác kiểm sát năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh tới dự.

Năm 2020, Viện KSND 2 cấp bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai quyết liệt các biện pháp trong công tác chỉ đạo điều hành nên đã hoàn thành các chỉ tiêu công tác được giao. Kết quả về công tác nghiệp vụ, Viện KSND 2 cấp đã kiểm sát giải quyết 1.574 tin báo tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đã giải quyết 1.479 tin (đạt 94%); thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 1.259 vụ 1.987 bị can; thực hành quyền công tố 1.127 vụ/1.821 bị can, đã giải quyết 1.125 vụ/1.807 bị can (đạt 99,5%), không có trường hợp đình chỉ do không phạm tội hoặc đình chỉ không đúng quy định của pháp luật; kiểm sát xét xử theo trình tự sơ thẩm 1.168 vụ/1.888 bị cáo, kiểm sát xét xử theo trình tự phúc thẩm 89 vụ/119 bị cáo; phối hợp với Tòa án tổ chức 158 phiên tòa rút kinh nghiệm. Công tác kiểm sát tư pháp khác, nhất là công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính được tăng cường kịp thời phát hiện vi phạm để kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Chất lượng kháng nghị, kiến nghị được nâng lên góp phần tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp, bảo vệ quyền, lợi hợp pháp của tổ chức và công dân.

Năm 2021, ngành KSND tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm cũng như nhiệm vụ, quyền hạn của Viện KSND theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; nhất là các chỉ tiêu do Quốc hội giao. Tiến hành tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVIII; đồng thời phục vụ tốt việc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026). Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo Viện KSND 2 cấp. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Viện kiểm sát và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong ngành. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý chỉ đạo, điều hành đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của ngành Kiểm sát trong năm 2020 và nhấn mạnh: Năm 2021 ngành KSND tỉnh cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng quyền công tố; nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp; đặc biệt chú trọng làm rõ nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm, kiến nghị với cơ quan chức năng nhằm hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật và trật tự nội vụ trong ngành.

Chiều 14-1, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Năm 2020, NHNN Chi nhánh Nam Định đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tăng cường hoạt động tín dụng ngân hàng; triển khai các quy định mới của NHNN Việt Nam về mức lãi suất tiền gửi, mức lãi suất cho vay ngắn hạn một số lĩnh vực, ngành kinh tế trên địa bàn; tăng cường đầu tư tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đến hết ngày 31-12-2020, tổng nguồn vốn huy động đạt 78.050 tỷ đồng, tăng 12.207 tỷ đồng, bằng 18,5% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 69.663 tỷ đồng, tăng 6.229 tỷ đồng, bằng 9,8% so với đầu năm. Nợ xấu đến hết ngày 31-12-2020 là 646 tỷ đồng, chiếm 0,93% tổng dư nợ, đảm bảo duy trì ở mức dưới 2% theo đúng chỉ đạo của NHNN Việt Nam. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã thực hiện tốt công tác cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn, đảm bảo thanh khoản và đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn tín dụng của khách hàng. Thực hiện chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, các tổ chức tín dụng đã thực hiện miễn, giảm lãi vay đối với 2.124 khách hàng có dư nợ là 2.669 tỷ đồng. Số tiền được miễn, giảm lãi vay là 5,4 tỷ đồng. Thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với 845 khách hàng với dư nợ được cơ cấu lại là 1.329 tỷ đồng. Các tổ chức tín dụng đã đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng đạt được nhiều kết quả khả quan tích cực. Hoạt động ngân hàng trên địa bàn được an toàn, hiệu quả. Năm 2021, Chi nhánh NHNN tỉnh tập trung phấn đấu đạt mục tiêu tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 12%, tín dụng tăng khoảng 12% có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 3%.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của toàn ngành Ngân hàng đóng góp cho nền kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020 trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19 và mong rằng: Các tổ chức tín dụng phải tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp về vốn nhiều hơn, tháo gỡ các khó khăn về thủ tục thẩm định nhanh, kịp thời hơn. Đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ công, nhất là dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Nghiên cứu cắt, giảm chi phí phát hành thẻ, giao dịch, chuyển tiền tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận với các dịch vụ tiện ích ngân hàng hiện đại. Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn do dịch bệnh COVID-19. 

Ngày 14-1, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Năm 2020, Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch được giao. Sở đã triển khai tốt nhiệm vụ công tác quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương trước mắt và lâu dài. Công tác thẩm tra, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán tiếp tục được coi trọng, góp phần nâng cao chất lượng công trình xây dựng. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng được tăng cường theo kế hoạch. Đã hoàn thành 6 cuộc thanh tra; xử lý thu hồi, kiến nghị cắt giảm về kinh tế, do nghiệm thu thu hồi gần 280 triệu đồng. Công tác cải cách thủ tục hành chính có những tiến bộ vượt bậc, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở, UBND tỉnh theo quy định. Với những thành tích đã đạt được, Sở Xây dựng vinh dự được Bộ Xây dựng tặng Cờ thi đua giai đoạn 2016-2020.  

Năm 2021, Sở Xây dựng tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; tham mưu UBND tỉnh lập các quy hoạch phân khu để cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;... Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ công chức, làm tốt việc hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ pháp luật; tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, nâng cao chất lượng các dự án đầu tư trên địa bàn và tăng cường công tác quản lý về trật tự xây dựng và đô thị; tham mưu cho tỉnh về cơ chế chính sách thu hút đầu tư, phục vụ tích cực cho đầu tư và phát triển trên địa bàn tỉnh; thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan khẳng định: Trong bối cảnh kinh tế toàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, ngành Xây dựng đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà UBND tỉnh đã giao, đặc biệt là hoàn thành nhiều quy hoạch trọng tâm. Năm 2021 ngành Xây dựng cần khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác chuyên ngành bám sát các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy để tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là hoàn thành các quy hoạch xây dựng trọng tâm đảm bảo tiến độ, chất lượng; rà soát lại quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã, thị trấn để có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Nâng cao chất lượng công tác quản lý các dự án, các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền. Thực hiện nghiêm công tác cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định, nhất là ở khu vực thị trấn trung tâm của các huyện. Phối hợp với UBND các huyện tăng cường công tác thực hiện và quản lý hoạt động xây dựng theo các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quy định. 

Ngày 14-1, Sở TN và MT tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. 

Năm 2020, toàn ngành TN và MT tập trung cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ quản lý đất đai phục vụ thu hút đầu tư của tỉnh như: đã triển khai  thực hiện bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024; phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thành phố; triển khai lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất năm 2021; triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai. Tập trung giải tỏa, bàn giao mặt bằng sạch để triển khai thi công xây dựng các công trình, dự án trọng điểm. Khai thác hiệu quả các nguồn thu từ đấu giá đất, đóng góp cao vào kết quả thu ngân sách của tỉnh. Tập trung hướng dẫn các địa phương thực hiện tiêu chí môi trường nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; hoàn thành báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh giai đoạn 2015-2020 và đề án “Quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025”; triển khai xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, mỏ cát tại huyện Nghĩa Hưng và Giao Thủy; hoàn thiện quy chế phối hợp công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Nam Định và Thái Bình, Ninh Bình. Hoàn thành việc cập nhật Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai. 

Năm 2021, ngành TN và MT tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm chấp hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cho toàn dân. Chú trọng nâng cao trách nhiệm quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn, bảo vệ môi trường làng nghề, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhân rộng các mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Kịp thời hướng dẫn các văn bản, quy phạm pháp luật mới về tài nguyên và môi trường đảm bảo năng lực thực thi nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên ngành. Tập trung thực hiện tích hợp 4 nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục xử lý những tồn tại theo Kết luận số 12/KL-T.Tr ngày 5-10-2020 của Thanh tra tỉnh; tham mưu xử lý các tồn tại về đất đai (43 dự án chậm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng; 30 dự án thuê đất nhưng không triển khai thực hiện dự án hoặc ngừng hoạt động, còn nợ tiền thuê đất). Tăng cường rà soát, xử lý và công bố công khai các dự án, nhà đầu tư chậm đưa đất vào sử dụng để lãng phí đất đai. Tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp và khiếu kiện đông người; tăng cường đối thoại nhằm hạn chế đơn thư, khiếu nại vụ việc của công dân; giải quyết, xử lý tốt các kiến nghị của cử tri, của đại biểu HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực của ngành quản lý.

Ngày 14-1, Sở VH, TT và DL tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Năm 2020, Sở VH, TT và DL đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ VH, TT và DL, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh để cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện; trọng tâm là tuyên truyền, phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của tỉnh. Công tác quản lý Nhà nước, thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực: VH, TT, DL và gia đình được thực hiện thường xuyên. Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc được các địa phương quan tâm. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển sâu rộng; Các môn thể thao thành tích cao của tỉnh tiếp tục được duy trì thành tích với tổng số 75 huy chương tại nhiều giải thể thao cấp quốc gia. CLB Bóng đá Dược Nam Hà Nam Định kết thúc mùa giải V-League 2020 với vị trí thứ 13. SVĐ Thiên Trường liên tục dẫn đầu về lượng khán giả đến sân cổ vũ, theo dõi. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, kết quả kinh doanh dịch vụ du lịch của tỉnh năm 2020 giảm mạnh; doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 415 tỷ đồng, bằng 51% so với năm 2019.

Năm 2021, ngành VH, TT và DL tỉnh tập trung hoàn thiện và trình HĐND, UBND tỉnh Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 9-6-2016 của Tỉnh ủy về “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định”. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính năm 2021; thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021, đáp ứng nhu cầu giải trí của nhân dân…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả ngành VH, TT và DL tỉnh đã đạt được trong năm 2020 và nhấn mạnh: Năm 2021, Sở VH, TT và DL cần tăng cường đổi mới toàn diện trên các lĩnh vực của ngành. Tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nam Định, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, Đại hội thể thao Đông Nam Á Seagames 31. Tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2021 - Ninh Bình; chú trọng phát triển những sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị về phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị định số 107NĐ-CP ngày 14-9-2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/NĐ-CP ngày 4-4-2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

Nhóm PV Thời SựBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com