Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2021

08:01, 14/01/2021

Để đảm bảo hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ số phát triển nông nghiệp, nông thôn, toàn tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp hàng năm từ 2,5% trở lên, ngày 13-1-2021, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT); các sở, ngành liên quan và UBND các địa phương tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ NN và PTNT, UBND tỉnh về sản xuất nông nghiệp; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt các giải pháp trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển bền vững. Chủ động phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi, bệnh lở mồm long móng, bệnh cúm gia cầm, bệnh dại; hướng dẫn, tổ chức tái đàn lợn khi đảm bảo các điều kiện theo quy định về chăn nuôi an toàn sinh học; theo chuỗi kinh tế tuần hoàn. Tập trung đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án xây dựng thí điểm mô hình huyện Hải Hậu NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2019-2025; trong quý I-2021 hoàn thành việc thẩm định cho ít nhất 55 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao. Tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông - lâm - thủy sản trên địa bàn tỉnh. Tổ chức ra quân triển khai trồng cây xanh, cây bóng mát theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ kết hợp trồng hoa ở đường trục xã, thôn, xóm. Tích cực triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, công trình thủy lợi và các phương án phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh, các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2021; thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả, tiến độ và những vấn đề phát sinh để UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Thành TrungBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com