Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

08:01, 12/01/2021

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021.

Kế hoạch nêu rõ: Tập trung tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự cường, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niền tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của đất nước và hội hập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất cao trong Ðảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm đúng các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là tuyên truyền Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Các ngày kỷ niệm lớn của đất nước cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền bao gồm: Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3-2); Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4); Kỷ niệm 67 năm Ngày Chiến thắng Ðiện Biên Phủ (7-5); Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5); Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19-8). Các sự kiện quan trọng cần đẩy mạnh tuyên truyền gồm: Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28-1) và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6); Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10); Tuyên truyền kỷ niệm Ngày truyền thống các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ quốc tế...

Ban TVTU yêu cầu các địa phương, đơn vị căn cứ nội dung tuyên truyền và tình hình, điều kiện cụ thể để lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực, hiệu quả như: Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học; gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; phát động các phong trào thi đua; tổ chức hành hương về nguồn; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, mạng xã hội, trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng; qua sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ, hội, đoàn thể và qua các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền phù hợp./.

Xuân Thu


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com