Ban hành Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021

07:01, 12/01/2021

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương vừa ký ban hành Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021.

Kế hoạch nhằm chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng thuộc các ban, bộ, ngành liên quan tham mưu, đề xuất với lãnh đạo bộ thực hiện quản lý Nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh theo thẩm quyền.

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp kịp thời củng cố, kiện toàn sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần theo quy định; bổ sung quy chế, duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp.

Các ban, bộ, ngành Trung ương và Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp rà soát, nắm số lượng, phân loại đối tượng cần được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh sau Đại hội Đảng các cấp và bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định; đẩy mạnh tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 01/2018/TT-BGD&ĐT ngày 26-1-2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học (Thông tư số 01/2018/TT-BGD&ĐT)./.

Theo qdnd.vn


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com