Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

06:01, 11/01/2021

Chiều 11-1, Ðảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã nghe quán triệt tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020) chủ đề Ðại hội XX, những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; các chỉ tiêu cần thực hiện; các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu tổng quát là tập trung xây dựng chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục khơi dậy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người để xây dựng tỉnh Nam Ðịnh phát triển nhanh và bền vững. Ðẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển kinh tế; chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao có nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước. Tăng cường khai thác tiềm năng thế mạnh vùng kinh tế biển để trở thành vùng kinh tế động lực phía Nam của tỉnh. Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Chú trọng bảo vệ môi trường và phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ cao, Ðại hội Ðảng bộ tỉnh đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá nhằm phát triển đồng bộ, phấn đấu đến năm 2030, Nam Ðịnh là tỉnh phát triển khá của cả nước.

Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Ðịnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 5 đến 7-8-2020, tại Nhà Văn hóa 3-2, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Ðảng bộ. Với chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Ðảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xây dựng cơ quan, doanh nghiệp vững mạnh. Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I đã tập trung đánh giá những kết quả, thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, trong 5 năm tới, Ðảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tập trung phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng Ðảng bộ Khối trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát triển cơ quan, doanh nghiệp bền vững; đảm bảo việc làm, thu nhập, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân viên, người lao động và nghĩa vụ với Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com