Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021

08:12, 24/12/2020

Ngày 23-12, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) năm 2021.

Kế hoạch của UBND tỉnh nêu rõ: Các ngành chức năng, các địa phương tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25-6-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội khóa 14 ngày 27-11-2019 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định của Chính phủ về công tác PCCC-CNCH; Chương trình hành động của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Luật PCCC. Phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC-CNCH, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân PCCC (4-10-2001 - 4-10-2021), nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng, nhân rộng các mô hình an toàn PCCC, điển hình tiên tiến về PCCC. Chấn chỉnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và Ban Chỉ đạo PCCC các cấp trong chỉ đạo khắc phục những tồn tại, bất cập về PCCC của địa phương, đơn vị. Quan tâm đầu tư kinh phí mua sắm, trang bị phương tiện, thiết bị cần thiết, phù hợp, phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC. Tổ chức thanh tra, kiểm tra từ 3 đến 4 chuyên đề đối với loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, kịp thời phát hiện, yêu cầu khắc phục tồn tại về PCCC; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về PCCC. Triển khai kế hoạch, phương án PCCC góp phần đảm bảo an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ đạo rà soát các dự án quy hoạch đô thị, khu dân cư, khu cụm công nghiệp, khu vui chơi, giải trí, yêu cầu đảm bảo điều kiện an toàn theo tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC-CNCH, nhất là cơ sở hạ tầng, hệ thống an toàn điện, lối thoát nạn, thoát hiểm, đường giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy... Quan tâm đầu tư thực hiện đề án quy hoạch cấp đất xây dựng, phát triển các đội Cảnh sát PCCC-CNCH khu vực, trang bị phương tiện chữa cháy và CNCH cần thiết đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Các sở, ngành, địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ PCCC-CNCH đã được phân công theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao./.

Xuân Thu

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com