Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển nông nghiệp năm 2021

07:12, 24/12/2020

Chiều 24-12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết nhiệm vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch ngành Nông nghiệp năm 2021. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT chủ trì hội nghị. Tại đầu cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Ngành Nông nghiệp triển khai thực hiện kế hoạch năm 2020 trong điều kiện đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; dịch tả lợn châu Phi giảm mạnh nhưng chưa được khống chế hoàn toàn; cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát; lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra ở cả 3 miền; thị trường tiêu thụ một số nông sản có xu hướng giảm và chịu tác động từ chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn, các nước gia tăng áp dụng những biện pháp bảo hộ, hàng rào kỹ thuật… Năm 2020 giá trị sản xuất toàn ngành dự kiến tăng 2,75% so với năm 2019; trong đó nông nghiệp tăng 2,7%, lâm nghiệp tăng 2,4%, thuỷ sản tăng 3,3%; GDP toàn ngành dự kiến tăng 2,65%. Tỷ lệ che phủ rừng 42%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) 62%; kim ngạch xuất khẩu toàn ngành 41,2 tỷ USD. Năng suất lúa bình quân cả nước tăng 0,5 tạ/ha; chăn nuôi lợn, gia cầm và bò phát triển tốt; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản tăng...

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM được tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn và đạt được kết quả rất tích cực, số xã đạt chuẩn NTM của cả nước, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao; có trên 3.200 sản phẩm OCOP. Tập trung hoàn thành xây dựng khung pháp lý, cơ chế, chính sách thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. 

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, toàn ngành tập trung thực hiện quyết liệt cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và xây dựng NTM nhằm “Phát triển nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; NTM phồn vinh và văn minh, nông dân giàu có”. Toàn ngành phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP đạt 2,7-3%; tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản 2,8-3,1%. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trên 42 tỷ USD; tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM trên 70%; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh 91%. Tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42% và nâng cao chất lượng rừng…

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngành Nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành, nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Phát triển mạnh thị trường tiêu thụ nông, lâm, thủy sản cả trong nước và xuất khẩu. Phát triển nông thôn, trọng tâm là thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và quản lý hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản, bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thủy lợi và phòng, chống thiên tai. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp; các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối hệ thống tiêu thụ toàn cầu. Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ sạch vào sản xuất; chủ động hội nhập quốc tế, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các chương trình, kế hoạch hành động của ngành…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành Nông nghiệp đã đạt được trong năm 2020; đồng thời nhấn mạnh: Ngành Nông nghiệp cần tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông, lâm, thủy sản. Tăng cường thu hút các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp đầu tư vào xây dựng, phát triển thị trường tiêu thụ nông sản. Chú trọng xây dựng thương hiệu, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, nâng cao khả năng dự tính, dự báo để giảm nhẹ thiệt hại cho ngành Nông nghiệp và nông dân. Bộ Tài chính xem xét báo cáo Chính phủ trình Quốc hội kế hoạch bố trí nguồn ngân sách phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, giữ vững tốc độ tăng trưởng của ngành, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục phát triển ổn định, bền vững. Nhân dịp này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, các địa phương có kế hoạch chuẩn bị tốt nguồn lương thực, thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán bảo đảm ổn định, an toàn./.

Văn ĐạiBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com