Kế hoạch tham gia Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam

07:05, 14/05/2020

Ngày 13-5-2020, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 41/KH-UBND tham gia Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. 

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ thanh niên về vai trò, vị trí, chiến lược của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, thúc đẩy ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng; tăng cường các hình thức tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. 

Nội dung tuyên truyền của đơn vị dự thi gồm: Tuyền truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo; những cơ sở bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; phát triển kinh tế biển đảo; chính sách hậu phương quân đội; các hoạt động hợp tác quốc tế về biển đảo và những cam kết hành động của Việt nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu. Hình thức tham gia Hội thi dưới dạng các chương trình biểu diễn của Đội tuyên truyền lưu động, triển lãm ảnh; bài phát thanh; diễu hành, cổ động. Địa điểm tổ chức Hội thi tại tỉnh Thanh Hóa, thời gian dự kiến 4 ngày, trong tháng 7-2020.

Để Hội thi đạt kết quả cao, UBND tỉnh yêu cầu thành lập một đoàn tham gia Hội thi của tỉnh do lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) làm trưởng đoàn. Trong đó, Sở TT và TT tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2020; chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện, tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh; chỉ đạo 1 Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao cấp huyện xây dựng kịch bản và tổ chức sản xuất kịch bản truyền thanh; cử cán bộ tham gia thi phát thanh viên; đảm bảo các điều kiện hoạt động của đoàn trong thời gian dự thi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức, xây dựng và thực hiện chương trình tham gia Hội thi; xây dựng đội tuyên truyền lưu động, đảm bảo theo chương trình Hội thi; phối hợp với Sở TT và TT xây dựng chương trình Hội thi, đề cương trưng bày triển lãm ảnh, bố trí cán bộ thuyết minh trực tiếp về triển lãm ảnh; bố trí xe, trang trí xe cổ động tham gia Lễ ra quân, diễu hành cổ động tại Hội thi. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định tổ chức tuyên truyền cho Hội thi và phát sóng truyền hình trực tiếp Hội thi./.

Nguyễn HươngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com