Hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2020

06:05, 13/05/2020

Ngày 12-5-2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 396/UBND-VP3 gửi các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố về việc hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học. Công văn nêu rõ:

Ngày 22 tháng 5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học. Chủ đề Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 là “Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên”. Thông điệp này kêu gọi con người sống hài hòa với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để tạo sự thay đổi tích cực, đóng góp cho bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững. 

Để hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020, UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, UBND các huyện, thành phố tổ chức một số hoạt động sau: 

- Phổ biến, tuyên truyền tới cán bộ và người dân về vai trò, tầm quan trọng và trách nhiệm của mỗi người trong bảo tồn đa dạng sinh học. Tùy theo điều kiện cụ thể, tổ chức các hoạt động truyền thông liên quan đến đa dạng sinh học, như: Mít tinh, cuộc thi tìm hiểu, sinh hoạt chuyên đề, triển lãm, trưng bày, xây dựng tin, bài, phóng sự truyền thông, video, clip, treo khẩu hiệu, pa-nô, áp phích, tờ rơi,... 

- Phát động các phong trào bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn: Sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, thực hiện tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường; thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 174/UBND-VP3 ngày 6-3-2020 về việc tăng cường quản lý và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép đối với động vật hoang dã; ngăn chặn tình trạng săn bắt, buôn bán, giết hại các loài hoang dã để bảo tồn đa dạng sinh học cũng như nguy cơ lây lan dịch bệnh từ động vật hoang dã sang người. 

- Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, tiếp cận hệ sinh thái trong quá trình xây dựng các công trình để có hiệu quả và bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường tự nhiên; các giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học; thúc đẩy thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững, áp dụng tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý tổng hợp đới bờ, lưu vực sông, quản lý rừng bền vững, chú trọng vai trò và quyền lợi của cộng đồng.  

- Giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả, đăng tải trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com