Gia hạn nộp ngân sách đối với một số dịch vụ đến hết ngày 31-10-2020

05:05, 13/05/2020

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19; xét đề nghị của Sở Tài chính ngày 8-5-2020 UBND tỉnh có văn bản đồng ý gia hạn nộp tiền vào ngân sách Nhà nước cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị đối với một số loại giá dịch vụ, nghĩa vụ tài chính đến hết ngày 31-10-2020. 

Cụ thể, các loại dịch vụ, nghĩa vụ tài chính được gia hạn là: Tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn thủ tục gia hạn các loại giá dịch vụ, nghĩa vụ tài chính nói trên cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị theo đúng quy định./. 

Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com