Nâng cao chất lượng đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước

06:05, 07/05/2020

Ngày 6-5-2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 383/UBND-VP8 yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội CCB tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Bưu điện tỉnh tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

UBND tỉnh yêu cầu: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố lập danh sách và chọn mẫu điều tra đảm bảo đúng quy trình, tiến độ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên cơ sở chỉ số hài lòng năm 2019 tiếp tục thực hiện  các giải pháp thiết thực nhằm tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân và hoạt động của bộ phận một cửa (đối với cấp huyện) và trung tâm phục vụ hành chính công (đối với cấp tỉnh). Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chỉ số hài lòng với sự phục vụ hành chính công, việc triển khai đo lường sự hài lòng nhằm nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương để nâng cao trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ công tác điều tra xã hội học. Bưu điện tỉnh tăng cường tập huấn về công tác thu, phát phiếu và kỹ năng điều tra xã hội học cho cán bộ điều tra, quán triệt đến từng điều tra viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện điều tra nghiêm túc. Kiểm tra, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với sai sót của những năm trước để đảm bảo tính khách quan, trung thực khi xác định chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội CCB tỉnh cử cán bộ tham gia, phối hợp tổ chức giám sát, kiểm tra kết quả chọn mẫu điều tra xã hội học, việc phát, thu phiếu và phúc tra kết quả điều tra đảm bảo theo yêu cầu của Chương trình phối hợp số 02 ngày 24-7-2018 của liên ngành Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội CCB Việt Nam về sự đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước giai đoạn 2018-2020./.

Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com