Lập quy hoạch chi tiết khi triển khai dự án đầu tư hạ tầng khu dân cư

06:05, 07/05/2020

Thời gian qua UBND các huyện, thành phố triển khai xây dựng hạ tầng khu dân cư để đấu giá đất đạt hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương. Tuy nhiên một số địa phương khi triển khai còn bộc lộ nhiều hạn chế như: Quy hoạch chi tiết xây dựng hạ tầng dân cư nhỏ lẻ, không đồng bộ, không tính đến việc kết nối với hạ tầng xung quanh dẫn đến phải đầu tư sửa chữa, khắc phục, điều chỉnh… 

Để khắc phục hạn chế nêu trên, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố khi triển khai xây dựng hạ tầng khu dân cư phải tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng, xác định cụ thể phạm vi, quy mô nghiên cứu, ranh giới lập quy hoạch, ranh giới dự kiến thực hiện dự án. Chỉ tổ chức thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng hạ tầng khu dân cư sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng và được UBND tỉnh chấp thuận. Bản vẽ quy hoạch chi tiết xây dựng hạ tầng dân cư phải có xác nhận của Sở Xây dựng; là một trong những thành phần hồ sơ quyết toán dự án để tính khấu trừ vào nguồn thực hiện đấu giá đất. UBND tỉnh giao Sở Tài chính kiểm tra hồ sơ quyết toán công trình đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật và các nội dung nêu trên để tham mưu cho UBND tỉnh khấu trừ kinh phí xây dựng hạ tầng dân cư trong kinh phí đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở./.

Thành TrungBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com