Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm chương trình OCOP đợt I năm 2019

06:08, 29/08/2019

Sáng 29-8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (chương trình OCOP) giai đoạn 2018-2020 của tỉnh. Ðồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có sản phẩm được công bố đánh giá, xếp hạng đợt I năm 2019 và một số tổ chức, doanh nghiệp dự kiến đăng ký sản phẩm tham gia chương trình OCOP trong thời gian tới.

Thực hiện Quyết định số 490/QÐ-TTg ngày 7-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố tích cực triển khai chương trình OCOP; bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo chương trình OCOP cho Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh; thành lập Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Các huyện, thành phố đã tập trung triển khai thực hiện chương trình OCOP, đến hết tháng 4-2019, các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện, các văn bản chỉ đạo về chương trình OCOP và thành lập Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP cấp huyện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các huyện, thành phố tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chương trình OCOP cấp tỉnh năm 2019; phối hợp với các cơ quan truyền thông và Hiệp hội Nông nghiệp sạch của tỉnh xây dựng bài viết tuyên truyền về chương trình OCOP và vận động các cơ sở sản xuất tích cực tham gia chương trình. Văn phòng Ðiều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với các đơn vị tư vấn và Văn phòng nông thôn mới các huyện, thành phố tổ chức khảo sát, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất hoàn thiện hồ sơ sản phẩm theo tiêu chí OCOP… Ðến nay, qua rà soát bình chọn toàn tỉnh có 36 sản phẩm của 19 cơ sở được xếp hạng 3 sao trở lên; trong đó huyện Hải Hậu có 14 sản phẩm, thành phố Nam Ðịnh 12 sản phẩm, huyện Ý Yên 4 sản phẩm, các huyện Giao Thủy và Trực Ninh mỗi huyện có 3 sản phẩm. Các sản phẩm được xếp hạng 3 sao, 4 sao được UBND tỉnh ra quyết định công nhận, trong đó 19 sản phẩm xếp hạng 3 sao, 17 sản phẩm xếp hạng 4 sao. Ðặc biệt, sản phẩm Gạo sạch chất lượng cao Toản Xuân đạt 93 điểm, tương đương xếp hạng 5 sao sẽ tiếp tục hoàn thiện nâng cấp để tham gia đánh giá, xếp hạng 5 sao cấp quốc gia.

Thời gian tới, Chương trình OCOP của tỉnh tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thiện, nâng cấp các sản phẩm được UBND tỉnh công nhận từ 3 sao trở lên; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại tại tỉnh và một số tỉnh, thành phố trong nước. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn và các huyện, thành phố triển khai Chương trình OCOP đợt II năm 2019. Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và cách thức tổ chức thực hiện chương trình OCOP trên các phương tiện truyền thông; tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ thực hiện chương trình OCOP các cấp; lựa chọn những sản phẩm được đánh giá, xếp hạng cao (trên 90 điểm) để đề nghị Hội đồng đánh giá, xếp hạng OCOP quốc gia công nhận đạt chuẩn 5 sao…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các cơ sở có sản phẩm được UBND tỉnh công nhận xếp hạng 3 sao trở lên trong đợt I năm 2019, đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới, các sở, ngành và các địa phương tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chương trình OCOP nhằm tạo ra sự đa dạng trong các dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường và người tiêu dùng. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã có sản phẩm được công nhận xếp hạng cần nỗ lực duy trì nâng cao chất lượng để người tiêu dùng biết đến, góp phần mở rộng thị phần, nâng cao giá trị thu nhập cho đơn vị, địa phương. Việc thực hiện chương trình OCOP là một trong các giải pháp căn cơ, cốt lõi nhằm phát triển sản xuất tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động ở địa bàn nông thôn trong chương trình xây dựng nông thôn mới thời gian tới của tỉnh là kênh quan trọng để minh bạch chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng. Do đó, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải tự ý thức tham gia có trách nhiệm, tâm huyết, thực hiện tốt chương trình này để tạo vị thế vững chắc cho sản phẩm của mình trên thị trường. Ðề nghị các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực phấn đấu nâng cấp các sản phẩm được công nhận đạt chuẩn 3 sao, 4 sao để đạt chuẩn 5 sao ở cấp cao hơn. Các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân đăng ký sản phẩm tham gia chương trình OCOP. Ðối với các huyện chưa có sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn chương trình OCOP cần khẩn trương triển khai xuống các xã, thị trấn, động viên các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sớm đăng ký tham gia để đảm bảo cả 10 huyện, thành phố có sản phẩm đạt tiêu chuẩn chương trình OCOP của tỉnh./.

Văn ĐạiBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com