Triển khai Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Nam Định đến năm 2030

06:08, 29/08/2019

Ngày 29-8, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Nam Ðịnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

Nam Ðịnh là một trong những tỉnh trọng điểm sản xuất nông nghiệp của vùng đồng bằng Bắc Bộ, chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề của biến đổi khí hậu gồm bão, lụt, nước biển dâng, xâm nhập mặn. Vì vậy tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2015. Tuy nhiên, việc thực hiện Kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2015 gặp nhiều khó khăn về vốn, cơ chế phối hợp; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch chưa cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam của Bộ Tài nguyên và Môi trường; mới chỉ xác định khung hướng khái quát, tạo tiền đề, chưa xác định rõ các giải pháp trọng tâm, thực tế cần thực hiện theo từng ngành, từng lĩnh vực. Ðến nay, biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh và gây ảnh hưởng phức tạp hơn so với dự báo; định hướng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều thay đổi cơ bản. Vì vậy, để cập nhật, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu phù hợp với thực tế, ngày 12-8-2019, UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Nam Ðịnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Kế hoạch đề ra 5 mục tiêu tổng quát, gồm: Tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho tỉnh, tiến tới nền kinh tế các-bon thấp, phát triển bền vững; phòng, tránh và giảm thiểu những hiểm họa do biến đổi khí hậu đem lại, bảo vệ cuộc sống của nhân dân trong tỉnh. Thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, cùng với các tỉnh khác trong cả nước góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế chung tay bảo vệ khí hậu trái đất; tạo đà tiếp tục thu hút hỗ trợ vốn đầu tư từ cộng đồng quốc tế; giảm lượng phát thải khí nhà kính hướng đến việc triển khai thực hiện cam kết giảm phát thải nhà kính sau năm 2020 (cam kết tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu COP21) và cam kết quốc gia tự quyết định - INDC; tiếp nhận thông tin và thực hiện cam kết COP22; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả và bền vững tài nguyên. Ðảm bảo chất lượng môi trường sống và cân bằng sinh thái, phấn đấu đạt các chỉ tiêu về môi trường tương đương với mức hiện nay của các nước công nghiệp phát triển trong khu vực.

Hội nghị đã thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp triển khai, thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Nam Ðịnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 trên 8 lĩnh vực, gồm: tài nguyên môi trường, nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng, năng lượng, giao thông, du lịch - dịch vụ, quốc phòng - an ninh, các vấn đề xã hội. Thời gian tới, các sở, ban, ngành, địa phương sẽ tham gia các hoạt động phối hợp chung theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Nam Ðịnh; đảm bảo sử dụng đúng mục tiêu và có hiệu quả nguồn vốn Kế hoạch hành động; đồng thời chủ động huy động thêm nguồn lực và lồng ghép các hoạt động của Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Nam Ðịnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 vào các chương trình kế hoạch của ngành, lĩnh vực mình./.

Thanh Thúy

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com