Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị

06:08, 29/08/2019

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, sáng 29-8, tại Bảo tàng tỉnh, Ban Thường vụ Ðoàn Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị cho gần 100 cán bộ Ðoàn, đoàn viên, thanh niên.

 Tại buổi sinh hoạt chính trị, cán bộ Ðoàn, đoàn viên được nghe giới thiệu về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham quan triển lãm “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự quan tâm của Bác với Ðảng bộ và nhân dân Nam Ðịnh”. Di chúc của Bác là sự kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại, chứa đựng những giá trị lý luận thực tiễn vượt thời gian; thể hiện tình yêu thương vô hạn dành cho đồng bào, đồng chí… Trong đó Bác nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bác viết: “Ðoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, có chí tiến thủ. Ðảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”. Ðồng thời Bác luôn căn dặn thanh niên: “Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà. Phải học tập mãi, tiến bộ mãi, mới thật là thanh niên”.

Thông qua buổi sinh hoạt chính trị giúp đoàn viên, thanh niên trong Khối hiểu sâu sắc về cuộc đời, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ Ðoàn, đoàn viên, thanh niên, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đủ năng lực, phẩm chất, hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Thanh Tuấn

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com