HĐND Thành phố Nam Định, HĐND huyện Ý Yên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

06:07, 16/07/2019

Ngày 16-7, HÐND Thành phố Nam Ðịnh và HÐND huyện Ý Yên tổ chức kỳ họp thường niên đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội của Thành phố Nam Ðịnh 6 tháng đầu năm 2019 ổn định và tăng trưởng hơn so với cùng kỳ. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết HÐND thành phố đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp thành phố quản lý ước đạt 5.224,1 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu đạt 13,7 triệu USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn ước đạt 1.134.750 triệu đồng. Hạ tầng đô thị tiếp tục được đầu tư nâng cấp, một số công trình trọng điểm của thành phố đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được thực hiện hiệu quả, nhất là công tác chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Ngành Giáo dục và Ðào tạo thành phố tiếp tục duy trì thành tích đơn vị dẫn đầu tỉnh. Công tác quản lý đô thị, đất đai, vệ sinh môi trường được quan tâm thực hiện. An ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn được bảo đảm, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

6 tháng cuối năm 2019, Thành phố Nam Ðịnh tiếp tục tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút vốn đầu tư vào các lĩnh vực trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường. Thực hiện các bước, quy trình đề án thành lập 2 phường trên địa bàn thành phố đảm bảo đúng lộ trình. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Ðẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người có công, chính sách an sinh xã hội. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư đúng quy định. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của chính quyền từ thành phố đến các phường, xã.

6 tháng đầu năm 2019, kinh tế - xã hội của huyện Ý Yên phát triển ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 4.462 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ; toàn huyện hiện có 5.576 cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 165 tỷ 224 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,61%. Giải quyết việc làm mới cho 2.310 lao động. Các hoạt động văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được triển khai tích cực. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được duy trì; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Ðời sống của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Tháng 5-2019, huyện Ý Yên đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận “Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới”…

6 tháng cuối năm 2019, huyện Ý Yên tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả năm và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà nghị quyết đại hội Ðảng bộ huyện khóa XXIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra. Trong đó tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; thôn, xóm nông thôn mới kiểu mẫu./.

Văn Trọng Lam Hồng

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com