Hội thảo "Đánh giá các giải pháp và bài học kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp"

07:06, 16/06/2019

Ngày 14-6, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo “Ðánh giá các giải pháp và bài học kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp” với sự tham gia của đại diện Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Y tế, Xây dựng, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ðoàn Thanh niên; Văn phòng Ðiều phối nông thôn mới tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thành phố và đại diện một số xã.

Theo báo cáo kết quả 10 năm thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và những tiêu chí cơ bản về môi trường xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của Sở Tài nguyên và Môi trường: sau 10 năm thực hiện, các tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới đã cơ bản hoàn thành với 11 dự án cấp nước sạch nông thôn, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,78%; 100% các xã, thị trấn đều thành lập tổ đội vệ sinh môi trường để thu gom rác thải sinh hoạt; 186/204 xã, thị trấn có công trình xử lý rác thải sinh hoạt; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn ở nông thôn đạt 88%; chất thải rắn y tế nguy hại đạt 92,4%; tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95,7%; 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở nông thôn tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm; 2/3 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động có trạm xử lý nước thải tập trung; 9/19 cụm công nghiệp huyện, thành phố đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải. Các làng nghề đã cơ bản thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, thu gom xử lý chất thải và lập phương án bảo vệ môi trường theo quy định. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề trọng điểm trong việc bảo vệ môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp như: vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể trong thực hiện tiêu chí môi trường xây dựng nông thôn mới; kết quả và kinh nghiệm của huyện Hải Hậu trong việc xây dựng, duy trì huyện nông thôn mới kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp; những thuận lợi, khó khăn của huyện Ý Yên trong thực hiện tiêu chí môi trường; những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng) và Nam Thanh (Nam Trực). Trong đó đáng chú ý là việc thay đổi tiêu chí đánh giá môi trường với yêu cầu cao hơn, khó thực hiện với nhiều địa phương.

Hội thảo đã thống nhất 5 giải pháp trong thực hiện và duy trì tiêu chí môi trường nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gồm: Bám sát công tác chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để xây dựng kế hoạch từng bước hoàn thiện công việc địa phương; tập trung quyết liệt trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua chương trình phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể; kiểm soát công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ; tập trung nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với các cấp để hoàn thành tiêu chí môi trường./.

Nguyễn Hương
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com